output_Jrux8O

עורך דין תעבורה

עורך דין תעבורה

נהג אשר חשוד בביצוע עבירת תעבורה חמורה, יכול בקלות לאבד את רישיונו לתקופה מסוימת ע"י פסילה מנהלית, על מנת להרחיקו מהכביש היות והוא הוגדר כמסוכן בנהיגה. רק קצין משטרה יוכל להורות על פסילת הרישיון ולאיזה תקופה מדובר. יש לציין, כי פסילת רישיון  מנהלית לפרק זמן מוגדר, אינה באה במקום ענישה, אשר תוטל על החשוד במידה ויורשע בעבירת התעבורה המיוחסת לו. לאחר שרישיון הנהיגה נפסל באמצעות קצין המשטרה, אסור לו לנהוג   ואם יפר את הצו המנהלי, הוא ייענש בחומרה רבה. במקרים אלה, חפשו עורך דין תעבורה מומלץ, אשר יוכל להציל את המצב ולהתנגד לפסילה מנהלית של רישיון הנהיגה ואף להתמקח מול ביהמ"ש לתעבורה גם בנוגע לעונש.

נהגתם במהירות מופרזת? – מה כדאי לכם לדעת?

במידה ונהגתם במהירות מופרזת, יש לוודא, כי היו בקרבתכם רכבים נוספים ולהשתדל לרשום את מספר לוחיות הרישוי של רכבים אלה. יש לתעד את מקום האירוע באמצעות צילום המקום, את מיקום השוטר, מיקומם של שאר המכוניות אשר היו בקרבת מקום ואת אופן ביצוע האכיפה אם באופן ידני, באמצעות מצלמת רכב וכדומה. יש לרשום את פרטי העדים שיוכלו לתמוך בגרסתכם, כך שניתן יהיה להוכיחה בפני שופט בביהמ"ש לתעבורה. מומלץ להגיע עם כל הראיות אל עורך דין תעבורה, כך שיהיה לכם קל יותר לצאת מהאישום, כאשר ידכם על העליונה.

גם צבירת נקודות לנהגים רבים, מהווה עבורם גורם מאיים, היות וצבירת נקודות רוץ תוביל לפסילת רישיון הנהיגה. רק עורך דין תעבורה שבקיא בחוק והפסיקה, יוכל ללמוד את התיק שלכם ויפנה עבורכם לבימ"ש לתעבורה על מנת להמיר את העונש לסעיפים קלים יותר, אשר אינם מחייבים בצבירת נקודות ואפילו יוכל לגרום לזיכוי הנאשם מהעבירות אשר המיוחסות אליו.

בדיקת חומר החקירה ע"י עוה"ד שלכם

לפני שתוזמנו לחקירה, מומלץ כי עורך דין תעבורה יעיין בחומר החקירה ויטפל מול הרשות המאשימה, בכדי שתוכלו להגיע לתוצאות טובות. יש לדעת, כי תחום התעבורה, הינו  מיוחד, אשר דורש התמחות רבה, ידע, ניסיון ומיומנויות רבות. על מנת שתוכלו להחזיר את רישיון הנהיגה שלכם, להקל בעונש יש לפנות למשרד עו"ד המתמחה בדיני תעבורה על מנת לקבל טיפול הולם.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf