output_Jrux8O

יועץ בטיחות אש

יועץ בטיחות אש

נזקי שריפות הינם נזקים קשים העלולים לפגוע ברכוש ואף בחיי אדם. אחת הדרכים היעילות להתגונן מפניהם היא מניעה שמשמעותה תכנון מערך המתאים לכל אתר ספציפית. יועץ בטיחות אש הוא המומחה היודע לעשות זאת. בנוסף לתכנון הוא גם מייעץ ומטפל בנושאים אחרים הקשורים בתחום. בין היתר, הוא מדריך בנושא תחזוקת המערך, מלמד איך להתנהל בעת אירוע אש, מכין דרכי מילוט ומפקח באופן צמוד על כל הנושא. ההנחיות הללו מתייחסות למבנים שונים בהם שוהים אנשים דוגמת: אתרי עבודה, מבנים המשמשים כמוקדי בילוי, קניונים ומקומות אחרים.

תכנון מערך לכל מבנה ספציפית כולל בתוכו מתן הנחיות להקמת מערך על פי החוק, פיקוח על ביצוע, השגת אישורים מרשות כיבוי אש והצלה וליווי צמוד. ללא אישורים מתאימים לא יינתנו רישיונות נדרשים לאכלוס מבנה, לפעילות מגוונת וכיוצא בזה. הרשויות המוניציפאליות רואות ערך עליון במניעה והן קשוחות בנושאים אלו. מניעת התלקחות היא אתגר גדול ואתגר אחר חשוב הוא לטפל מהר בכל סוג של התלקחות על מנת לשלוט באש כבר כאשר היא פורצת וטרם נעשה נזק רציני.

מערכות כיבוי אש אוטומאטיות, למשל, הנקראות ספרינקלים, הן מערכות גילוי והתרעה פופולאריות במבנים. הן מזהות עשן שריפה, מצליחות להתריע על כך למוקדים שונים נבחרים ביניהם רשות כיבוי והצלה, ובנוסף, יכולות להתיז מים על מוקד השריפה. מערכות תגובה אחרות הן עמדות כיבוי אש עם מטפי קצף ומטפים ידניים ועוד. במקומות שונים תהיינה המלצות להתקנת מערכות לשאיבת ופינוי עשן שתקלנה על לוחמי האש לראות בעת פינוי לכודים ובכיבוי השריפה. בנוסף לכל אלו, ניתנת הדרכה לפינוי אנשים ונפגעים ועוד.

תפקידי יועץ בטיחות אש הם הכנת תכניות מתאימות, רישום הוראות כתובות, הדרכות בעל פה, בקרה, פיקוח וכדומה. ההדרכה מספקת מידע על סוגי האש, הכרת גורמים לשריפה ואחרים המסייעים להתפרצותה, הכרת מערכות כיבוי אש, שיטות כיבוי אש קיימות ועוד. יש צורך לתרגל כל זאת, למנות מנהלים אחראים, להיות בקשר עימם ועוד. ההדרכות יכולות להינתן בתוך שטח האתר או במשרדי היועץ. כל המערך הזה מסייע להתמודד בהצלחה מול סכנות האש.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf