output_Jrux8O

רישום פטנט

רישום פטנט

יזמים רבים מבקשים להוציא אל הפועל מהלכים עסקיים המבוססים על פטנטים שעלו במחשבתם. השלב הראשון בהנעת מהלך כזה כרוך בהגנה על הפטנט ואת זה עושים על ידי רישומו במקומות שונים. כמובן, שיש צורך לכל מי שאינו בקי בתחום להיעזר במומחה לרישום פטנטים מאחר וכל טעות ברישום עלולה לגרום לנזקים בלתי הפיכים בעתיד. חייבים להיות שני קריטריונים מרכזיים על מנת שהוא יתקבל. האחד הוא שההמצאה היא חדשה והשני שהיא מכילה התקדמות המצאתית שאין אחרת לפניה או שלא התפרסמה אחרת דומה לה.

רישום פטנט נעשה בישראל ברשות הפטנטים, אבל במידה והוא פטנט בעל פוטנציאל בכל העולם, יש להמשיך ולרשום אותו במדינות אחרות. כאשר, מטבע הדברים, המובילה בהם היא ארה"ב ולאחריהן האיחוד האירופאי, סין, יפן ומדינות נוספות. כל מדינה יכולה להחליט לאשר את הפטנט או לסרב לו על פי שיקולי הרשות הממונה על ידה. בהחלט, יכול להיות מצב בו פטנט מתקבל במדינה אחת ומסורב באחרת. למותר לציין, כי אישור בארה"ב לבדה פותח בפני היזם שוק אדיר.

רישום פטנט הינו פרוצדורה מורכבת שיש לעשותה היטב. ראשית, יש צורך לבדוק אם יש פטנטים דומים באותו תחום ולוודא שהנוכחי אינו "דורך" ולו במקצת על אחר. לאחר מכן, יש לערוך ולכתוב את הפטנט היטב כדי שיהיה מובן למקבלי ההחלטות. יש להשתמש בניסוחים, טכנולוגיים, משפטיים ואחרים על מנת לוודא שהוא ברור. לכל אלו יש משמעות במקרה של דיון להכרה בו אבל גם בעת שאחרים מנסים להעתיקו או לעקפו ומתפתחים סבסוכים העלולים להגיע גם לבתי משפט.

פטנטים יכולים להיות מוגשים בתחומים שונים: ייצור, תהליכי ייצור בתעשייה, תגלית, רעיון שיווקי ועוד. בעל הפטנט יכול להיות עצמאי או שכיר העובד בחברה מסחרית. במקרה השני, הוא יירשם על שם החברה אבל חברות רבות מעודדות את עובדיהן לחשוף פטנטים שהתגלו במהלך עבודתם ואף מתגמלות אותם. עורך פטנטים ומגישו פועלים בישראל אל מול רשות הפטנטים ומלווים את הבעלים עד לרגע בו הוא מאושר או נדחה. פטנט נשמר שנים רבות שלאחריהן כל אחד יכול להשתמש בו.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf