output_Jrux8O

מדדי איכות חיים בערים הגדולות 2017

מדדי איכות חיים בערים הגדולות 2017

דירוג 14 הערים הגדולות

 • מתוך 70 מדדי איכות חיים שפותחו לשנת 2017, נתוניהם של 49 מדדים זמינים גם בפילוח לפי 14 מתוך 16 הערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים): רמת גן, רחובות, ראשון לציון, תל אביב-יפו, פתח תקווה, בני ברק, נתניה, באר שבע, חיפה, חולון, אשדוד, ירושלים, אשקלון ובת ים . הערים בית שמש וכפר סבא לא נכללו בדירוג בשל מיעוט נתונים זמינים.
 • רמת גן דורגה במקום הראשון במדדי איכות חיים. היא מובילה בהכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית, בשביעות רצון מעבודה, בתוחלת חיים, בשיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26. צפיפות הדיור בה היא הנמוכה ביותר.
 • רחובות מובילה בשביעות רצון מאזור המגורים ומהדירה והיא מהמובילות בתוחלת חיים.
 • בראשון לציון שביעות הרצון מהמצב הכלכלי ומפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים הן הגבוהות ביותר.
 • בתל אביב-יפו שיעור התעסוקה הוא הגבוה ביותר ושיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון – הנמוך ביותר.
 • פתח תקווה היא מהמובילות באמון בממשלה.
 • בני ברק מובילה בשביעות הרצון מהחיים, באמון גבוה במערכת הבריאות, בהערכה עצמית של בריאות טובה, במספר קטן של מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים ונשים, באחוז קטן של עודף משקל בכיתות א ו-ז ובשיעור הצבעה גבוה בבחירות לכנסת.
 • בנתניה נמצא אחוז גבוה של הערכה עצמית של בריאות טובה ומספר נמוך של מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים.
 • באר שבע היא העיר היחידה שבה גרות יותר נשים המועסקות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי מאשר גברים. תמותת התינוקות בעיר היא הגבוהה ביותר, ואחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים בדרכים עירוניות הוא הגבוה ביותר.
 • חיפה מובילה באחוז בני 30 בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה ובשיעור השימוש באינטרנט.
 • בחולון מספר המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים הוא הגבוה ביותר. גם אחוז הסובלים מרעש חיצוני בדירה הוא הגבוה ביותר.
 • אשדוד מובילה בשביעות הרצון מפארקים ומשטחים ירוקים. מספר המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים בעיר הוא הגבוה ביותר.
 • ירושלים מובילה באופטימיות: היא נמצאת במקום הראשון במדד ציפיות ביחס לעתיד. בירושלים גם דואגים לעתיד: היא מובילה באחוז פסולת ממוחזרת.
 • אשקלון היא מהמובילות באמון בממשלה, ונמצאת במקום האחרון בשביעות רצון מעבודה.
 • בת ים מובילה בשיעור הנמוך של תמותת תינוקות, ותוחלת החיים בה היא הנמוכה ביותר.

רמת גן נמצאת במקום הראשון בדירוג 14 הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים (בשנה שעברה היא דורגה במקום השני).

היא נמצאת במקום הראשון במדדים: הכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית, שביעות רצון מעבודה, תוחלת חיים, צפיפות דיור, שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26; במקום השני במדדים: שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, עודף משקל בקרב ילדי כיתה ז, שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב בני 30, פסולת ממוחזרת, ציפיות ביחס לעתיד, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים. לעומת זאת, במדד אמון בממשלה היא נמצאת במקום ה-13.

מתוך 37 המדדים הזמינים עבור רמת גן, רק ב-8 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-29 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.

המדדים להלן היו נמוכים מאוד ברמת גן בהשוואה לממוצע הארצי:

הדיווח העצמי על עישון ברמת גן גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (21.0% לעומת 18.5%, בהתאמה).

האמון בממשלה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (32.9% לעומת 39.9%, בהתאמה).

היחס בין נשים לגברים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי  נמוך בהשוואה לממוצע הארצי  (0.44 לעומת 0.69, בהתאמה).

אחוז בני 20 ומעלה שדיווחו על רעש חיצוני המפריע בדירה גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (37.0% לעומת 33.1%, בהתאמה).

אחוז בני 20 ומעלה שדיווחו על תחושת יכולת להתמודד עם בעיות נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (54.9% לעומת 67.8%, בהתאמה).

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf