output_Jrux8O

איך להתכונן במהלך השנה להגשת הדוח השנתי למס הכנסה?

איך להתכונן במהלך השנה להגשת הדוח השנתי למס הכנסה?

מדי שנה יש להגיש דוח מס שנתי לרשויות המס בארץ. על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, כל חברה וארגון עסקיים, וכל בעלי העסקים הפרטיים, נדרשים להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה.

במהלך השנה בעל העסק חייב להקפיד על רישום מסודר של ההכנסות וההוצאות, כמו כן עליו לדווח לרשויות המס בהתאם לדרישות החוק בארץ, ויש לשלם מקדמות לפי הפנקסים אותם מקבלים בדואר לאחר פתיחת תיק ברשויות המס. בתום השנה בעל העסק חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה על כל הפעילות שהתקיימה בעסק באותה שנת מס, בנוסף לרוב מקבלים גם דרישה למילוי הצהרת הון ויש להגיש את ההצהרה בזמן.

טיפול מקצועי מול רשויות המס

חברה בע"מ לרוב תעסיק רואה חשבון במיקור חוץ, יש חברות המחזיקות מחלקת הנהלת חשבונות בתוך העסק, אך כיום עסקים רבים מעדיפים לקבל את השירות ממשרד פרטי ומקצועי, כאשר ניתן לקבל את השירות גם באינטרנט ולחסוך עלויות. חשוב לזכור כי הנהלת חשבונות מחייבת ידע מקצועי וניסיון רב, ללא רואה חשבון מנוסה המלווה את החברה לאורך כל השנה תתקשה החברה לעמוד בדרישות השונות הקבועות בחוק.

גם עצמאי חייב לטפל במקצועיות בחובותיו כלפי רשויות המס, עם זאת הוא יכול לנסות לחסוך עלויות ולהגיש את הדוח השנתי בעצמו. יחד עם זאת, כדי לנצל את הטבות המס וכדי להגיש דוח תקני וללא טעויות, רוב בעלי העסקים מעדיפים לפנות למומחה לנושא ולקבל שירות מקצועי ויעיל.

כדאי לדעת כי במהלך השנה יש להקפיד על התנהלות מקצועית ונכונה, עם זאת יש הבדלים בין ההתנהלות השוטפת בשנת המס הנדרשת מעצמאי עוסק מורשה לבין עצמאי עוסק פטור:

  • עוסק מורשה – עצמאי המוגדר כעוסק מורשה חייב לדווח באופן שוטף על המע"מ בגין הפעילות העסקית, כאשר במקרים מסוימים הוא חייב הנהלת חשבונות מקצועית כדי להקפיד על דיווח נכון וכדי להתנהל על פי דרישות החוק.
  • עוסק פטור – עצמאי עוסק פטור לרוב אינו זקוק לרואה חשבון כדי לנהל את הפעילות השוטפת מבחינת דיווחים לרשויות המס וניהול הכנסות והוצאות, אך בעזרת מומחה להנהלת חשבונות הוא זוכה ליתרונות רבים מאחר וניהול שוטף מבטיח לו כי כל הקבלות יישמרו לצורך הדיווח השנתי ולא ילכו לאיבוד, כמו כן כך הוא מבטיח כי תשלום מקדמות המס וביטוח לאומי יבוצעו במהלך השנה והוא לא יקבל קנסות.

הגשת דוחות בזמן מונעת קנסות

חשוב להקפיד על הגשת דוח שנתי בזמן, בהתאם לדרישות החוק, לכן מומלץ לכל בעלי העסקים והחברות להתכונן במהלך השנה לקראת הגשת הדוח החשוב. אי הגשת הדוח בזמן עלולה לגרום לקנסות גבוהים ולעיצומים שונים מצד רשויות המס בארץ, זו פגיעה כספית ותדמיתית לעסק ויש להימנע מכך.

בעזרת הנהלת חשבונות באינטרנט זוכים לליווי צמוד לאורך כל השנה, כך גם אוספים את כל המסמכים הנדרשים למילוי הדוח השנתי, בלי לאבד חשבוניות ומסמכים חשובים אחרים. במקום להגיע לסוף השנה ולהילחץ ממילוי הדוח, מתכוננים אליו במהלך השנה, ומבטיחים את הגשתו בזמן כדי להימנע מקנס ומבעיות אחרות.

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf