output_Jrux8O

רכבת ישראל נערכת לשירות רכבתי מתוגבר למשתתפי מרתון תל אביב

רכבת ישראל נערכת לשירות רכבתי מתוגבר למשתתפי מרתון תל אביב

במסגרת ההיערכות יופעלו 16 רכבות עבור משתתפי האירוע; כ-50 תחנות ברחבי הארץ יתוגברו באנשי צוות, וייפתחו מוקדם מהרגיל, בשעה 5:00 בבוקר, בכלל זה תחנת מודיעין, ממנה נוסעים ברכבת אלפי משתתפי המרתון בכל שנה; ברכבת ישראל צופים שכ- 25 אלף מבין משתתפי האירוע יעשו שימוש ברכבות אלו בהגיעם למרתון וממנו.

במסגרת ההערכות המיוחדת להסעת עשרות אלפי נוסעים למרתון, ביום שישי ה-22.2.19, רכבת ישראל תשהה באופן חריג, ליום אחד, את העבודה לחישמול ציר איילון המתקיימות מידי יום שישי, וזאת על מנת לאפשר למשתתפי מרתון תל אביב 2019 להגיע בבטחה ובנוחות אל קו הזינוק הממוקם בסמוך לתחנת הרכבת תל-אביב אוניברסיטה. תיאום מורכב זה נעשה במאמץ מיוחד ומשותף  עם עיריית תל אביב, עוד לפני כשנתיים.

במסגרת ההיערכות, יופעלו 16 רכבות עבור משתתפי האירוע, מכל רחבי הארץ, ובכלל זה ממודיעין, לקראת שעות הזינוק ולאחר סיום המרתון. בנוסף, יתוגברו בתחנות רכבת ישראל ברחבי הארץ דיילים, קופאים, מאבטחים ומנהלים, לשירות הרצים, ושעות הפתיחה של כ-50 תחנות תוקדם לשעה 5:00 בבוקר.

בסיום האירוע, יופעלו רכבות לכל רחבי הארץ, וכן תתוגבר התנועה ברכבות מיוחדות אשר יופעלו בשיטת 'מלא וסע', בהתאם לביקוש.

פרטים מלאים על תנועת הרכבות ביום זה ניתן יהיה למצוא באתר רכבת ישראל וביישומון, לקראת יום האירוע.

מרכבת ישראל נמסר: "רכבת ישראל פועלת להעניק שירותי רכבת למאות אירועי תרבות, בידור וספורט ברחבי הארץ, לפי פניות הגופים המארגנים. כל אלה, בהתאם לביקוש, לאילוצים התפעוליים ולאילוצי התשתית והפיתוח. העבודה המשותפת עם עיריית תל אביב, אשר החלה לפני כשנתיים, איפשרה היערכות מתוגברת לקראת אירוע המרתון, אליו צפויים להגיע כ-25 אלף משתתפים באמצעות הרכבת. אנו מאחלים למשתתפים באירוע נסיעה נוחה ובטוחה, ותחרות מהנה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf