output_Jrux8O

קידוחי קרקע – מה אנחנו צריכים לדעת על זה?

קידוחי קרקע – מה אנחנו צריכים לדעת על זה?

כל הנושא שקשור לקידוח בקרקע נשמע לנו הרבה פעמים, כנושא שרק אנשים שמתעסקים בעולם הבנייה אמורים להתייחס ולהתעסק בו. אך כפי שאנחנו יודעים זה לא מדויק, שכן קידוחים יכולים להיות משהו הרבה יותר רחב שמתבצע במקרים שונים.

אנחנו יכולים לראות שימוש נרחב בקידוחים בקרקע, הן כאשר רוצים לייצר תשתית ליסודות בניין או כל מבנה אחר, אך כידוע הרבה פעמים מתבצעים קידוחים גם לצורך הצבת תשתיות שונות, צינורות ועוד, כמו כן, אנחנו יכולים למצוא לא פעם שימוש בקידוחים לצורך חיפוש אוצרות טבע ושאיבתם מן האדמה.

מן הסתם, קידוחי קרקע נפוצים הם אלה שנערכים לצורכי בנייה, הן פרטית, ציבורית, מסחרית ואחרת. מאחר והמבנה צריך לעמוד על יסודות, הרי שנהוג לבצע קידוחים בשביל שיהיה ניתן להתקין אותם מתחת על פני הקרקע, כאשר עליהם נהוג להתקין את יציקות הבטון ומשם אנחנו יכולים לבנות את המבנה כולו.

היום נהוג לבצע קידוחי קרקע גם לצורך חפירות של בורות מסוגים שונים, מתוך כוונה להכין תשתית למקלטים, מרתפים, חניונים ועוד. מאחר ומרבית המבנים היום איננה מתבססים על בנייה שמתחילה על פני הקרקע, אלא הרבה מתחת לפני השטח, אזי שיש צורך לבצע קידוחים על מנת שיהיה ניתן להציב יסודות, עליהם יהיה ניתן להתחיל ולבנות את המבנה.

לפני שנסביר מספר נקודות שחשוב לדעת בנושא של קידוחי קרקע, חשוב להדגיש, שחלק זה הוא מן הסתם, חלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה, מהתכנון של המבנה. אי אפשר להתחיל את התוכנית אך ורק במבנה עצמו ובמה שנמצא על פני השטח. אנחנו חייבים לחשוב על מה יקרה מתחת לפני השטח ולחבר את זה למה שיקרה מעל פני השטח.

דברים שצריך לדעת על קידוחי קרקע

הכלל הראשון של קידוחי קרקע הוא כמובן שרק אנשי מקצוע, חברות שמתמחות בכך ויש להן את הציוד הנדרש בשביל לבצע את העבודה, יכולות לעשות זאת. לשם כך נדרש ציוד כבד, ניסיון וידע, היכרות מוקדמת עם סוג הקרקע והבנה כיצד אפשר לעבוד איתה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשום צורה אחרת. אפילו אם מדובר בשטח קטן יחסית.

הכלל השני הוא, יש להכיר את סוג הקרקע ולפעול בהתאם. בין אם זו קרקע חולית, קרקע אשר נוטה לשקוע או שמא זו קרקע קשה. צריך לדעת מה יש בסביבה, מה נמצא מתחת לקרקע, האם יש במקום תשתיות מסוימות ועוד.

הכלל השלישי, מאחד ובמהלך הקידוחים, מוציאים חול מהאדמה, צריך לדעת לאן להעביר אותו, כיצד ומה אפשר לעשות איתו.

הכלל הרביעי הוא, כשמבצעים את העבודה, יש לוודא שאנחנו מקפידים שאף אחד אשר לא אמור להיות בסביבה, אכן לא נמצא בו, מאחר וזה עלול להיות מסוכן והוא עלול להיפגע כתוצאה מכך.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf