output_Jrux8O

ביהמ"ש נתן צו הורות לחד מיניות על קטינים מתרומת זרע

ביהמ"ש נתן צו הורות לחד מיניות על קטינים מתרומת זרע

בימים שבהם גוברת מחאתן של הקהילות הגאות לנוכח חוק הפונדקאות, פסק בית המשפט לענייני משפחה צו הורות לזוג חד מיניות, וזאת בניגוד לעמדת הממשלה.

בנות זוג מאזור המרכז המצויות בזוגיות במשך 15 שנה, הגיעו להחלטה להביא ילדים משותפים, כאשר אחת מבנות הזוג תהיה היולדת והשנייה תהפוך להורה משותף. בנות הזוג חיו כך במשך שנים מבלי לבדוק את הסטאטוס של ההורה המשותף, עד שב-2016 הן הגישו בקשה לצו הורות פסיקתי להורה המשותף בבית הדין לענייני משפחה באמצעות עו"ד גיא שדה, וזאת לאחר שקיבלו עידוד לעשות זאת מטעם הסגל החינוכי של ילדיהן הקטינים שהיו אז בני 10 שנים.

למרות ההתנגדות על ידי היועץ המשפטי לממשלה להכיר בהורה המשותף כהורה באופן רשמי, תוך הסתמכות על הצעת "חוק ההכרה בהורות בן זוג לילד שנולד מתרומת זרע" – התשע"ד (2014), בית המשפט קיבל את עתירתו של עו"ד גיא שדה אשר טען כי בית המשפט אינו צריך להיות מעורב בהחלטות פוליטיות אשר עלולות לפגוע בטובתם של הקטינים.

לדבריו של עו"ד שדה אין זה מתפקידה של הקהילה הגאה או הממשלה להכריע בעניין טובת הקטינים. היחידים שיכולים לעשות זאת הם מומחים שהתמנו לכך. הקטינים אינם יכולים להיות גורם במשוואה שבין הקהילה לבית המשפט, ובית הצדק אינו צריך להיות מושפע מרעשי הרקע ומהצעות חוק ממשלתיות העולות על הפרק. על פי דו"ח נרחב שחיברה העובדת הסוציאלית נקבע כי בהתאם לטובתם של הקטינים, יש לרשום את ההורה המשותף כהורה הרשמי. בית המשפט אינו לקבל את עמדת הממשלה שיש בה משום אפליה סלקטיבית בין מין, גזע ודת הכל לפי צו השעה. העיקרון שצריך להנחות את בית המשפט הוא עקרון השוויון. אחרי הכול, לכל קטין מגיע שיהיו לו הורים, ולכל הורה מגיע שיהיו לו ילדים המוכרים מטעם החוק.

עו"ד גיא שדה

כפי שנאמר, בית המשפט לענייני משפחה קיבל את דבריו של עו"ד גיא שדה והכיר בהורה המשותף כהורה הרשמי של הקטינים. מעתה והלאה ההורה המשותף יקבל הכרה כהורה הרשמי של הקטינים מול רשויות השלטון והגופים הציבוריים. הכרה זו תעודכן גם במחשבי משרד הפנים ובתעודות הזהות של בנות הזוג וילדיהן.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf