output_Jrux8O

על מה חשוב להקפיד כשמבצעים גיזום עצים?

על מה חשוב להקפיד כשמבצעים גיזום עצים?

עצים הם תוספת חשובה ומבורכת לכל מרחב. הם מספקים לנו צל יקר ערך, מורידים את הטמפרטורה סביבם, משפרים את איכות האוויר שאנחנו נושמים ומייצרים גם אסתטיקה נעימה לעין. כדי להבטיח לעצים תנאי צמיחה אופטימליים חשוב לגזום אותם מעת לעת, וישנם אף מקרים שבהם גיזום עצים מציל אותם מפגיעה קשה. בכל מקרה חשוב לבצע פעולה זו באופן מושכל ובאמצעות אנשי מקצוע מנוסים בתחום.

באילו מקרים יש צורך לגזום עצים?

ישנן 3 סיבות עיקריות להיווצרות צורך בפעולת גיזום עצים:

א. כשהעץ צומח בצורה שעלולה לפגוע בסביבתו (למשל לחדור אל בית סמוך או לסכן חוטי חשמל).

ב. כשמזיקים שונים מאיימים על בריאותו של העץ.

ג. כחלק מתחזוקה שוטפת שמפחיתה משקל עודף באזורים מסוימים כך שהעץ יוכל להמשיך לצמוח באופן מיטבי.

במקרים ספציפיים ייתכנו סיבות נוספות וכך למשל גיזום עצי דקל נדרש גם כשישנם ענפים יבשים שמטבעם הם כבדים ועלולים ליפול ולסכן את מי שעובר מתחת לעץ.

דגשים עיקריים במסגרת גיזום עצים

הדגש החשוב ביותר במסגרת גיזום עצים הוא להקפיד על בטיחות ללא פשרות, הן עבור האדם שמבצע בפועל את הגיזום והן עבור כל מי שנמצא בסביבה או עובר מתחת לעצים הנגזמים. בהקשר זה חשוב לזכור שגיזום העצים מתבצע בחלק ניכר מהזמן בגובה, ואפילו גובה רב – ובפרט כך הדבר במסגרת גיזום עצי דקל ועצים תמירים במיוחד אחרים – ולכן אסור להתפשר בהיבט של הבטיחות.

הדגש השני הוא על ציוד מקצועי – מנוף במידת הצורך וכמובן כלים שיאפשרו את גיזום העצים באופן יעיל ונכון.

דגש שלישי חשוב במיוחד הוא הניסיון של הגוזמים: כדי שתופק מקסימום תועלת מפעולת גיזום העצים, רצוי מאוד כמובן שהיא תתבצע בדייקנות. בפרט חשוב שמצד אחד ייגזמו כל הענפים המיותרים / מסוכנים / חולים, ומצד שני לא יתבצע גיזום יתר שעלול לפגוע בעץ ובאסתטיקה שלו.

מה קורה אם יש צורך לכרות עץ?

חשוב להבחין בין הפעולה של גיזום עצים לבין כריתת עצים. לצורך גיזום עצים אין צורך לקבל אישור, וכאמור החובה היחידה היא לבחור נכון באנשי מקצוע מיומנים ומנוסים. לצורך כריתת עצים, לעומת זאת, חובה לקבל אישור מראש מהגורם המוסמך – שהוא פקיד היערות. בחלק מהמקרים יש לפנות לקרן קיימת לישראל ובחלק מהמקרים לרשות המקומית, ובכל מקרה ללא אישורו של פקיד היערות חל איסור מוחלט לכרות עצים בוגרים (שמוגדרים ככאלה שגובהם 2 מ' ומעלה. כך למשל גיזום עצי דקל הוא תהליך שניתן לבצע בקלות אבל כריתת דקלים אינה אפשרית ללא האישור הנ"ל).

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf