output_Jrux8O

כיצד להתמודד עם נזקי אש? 5 טיפים

כיצד להתמודד עם נזקי אש? 5 טיפים

האש היא ללא ספק מהכוחות החזקים, היעילים – או ההרסניים, הידועים לאדם. נזקי אש משפיעים על הסביבה הטבעית כמו גם על מבנים ורכוש, באופן מיידי וגם לטווח ארוך. כשהרכוש ניזוק על ידי האש – מדובר במרבית המקרים בפגיעה רחבת היקף בערך הרכוש, כמו גם בפגיעה ביכולת השימוש בו.

ההיסטוריה שלנו משובצת באירועים קטנים וגדולים של נזקי שריפות, כך שלצד הפעולות הננקטות להשבת הרכוש הנפגע למצב שמיש, חשוב לדעת, כי כשמתמודדים עם נזקים לרכוש שנגרמו כתוצאה משריפה, יש לפעול במהירות וביעילות – על מנת לקבוע את גובה השיפוי המגיע לכם בגין אותם נזקי אש מחברת הביטוח.

את הערכת היקף נזקי אש מבצע בדרך כלל שמאי רכוש מקצועי. לשמאי פרטי המתמחה בתחום נזקי אש יש ידע נרחב בנוגע לשיטות שיקום רכוש שניזוק בשריפה, לפניכם חמישה טיפים להתמודדות עם נזקי אש.

פעולה מהירה

ככל שהדבר נוגע לנזקי אש ישנה חשיבות מכרעת למהירות ביצוע פעולות השיקום. כל עיכוב מרחיב את היקף הנזק: ריחות עשן וכתמי פיח הופכים קשים יותר לסילוק, רטיבות מחומרי הכיבוי ששימשו למאבק באש נספגת בריהוט ובקירות, עובש מתחיל להתפתח, מבנה בו התחוללה שריפה מושך קהל סקרנים, ציוד שנותר במקום עלול להיעלם ועוד. לפיכך, חשוב מאוד לפנות מיד לשמאי פרטי שיוכל לכוון אתכם ולסייע לכם לנקוט בצעדים המתבקשים מוקדם ככל האפשר.

תביעת פיצוי מחברת הביטוח ומגורם האחראי לפרוץ הדליקה

חשוב לדעת שניתן לתבוע במקביל פיצוי מחברת הביטוח ומן הגורם האחראי לפרוץ הדליקה, אם ישנו כזה.
לעיתים עדיף לרכז את המאמצים בתביעת חברת הביטוח אולם פעמים אחרות משתלם לתבוע גם את מי שגרם לנזקי האש, במעשה או במחדל, רשלני או מכוון (אז מדובר כמובן בעבירה פלילית).
חברת הביטוח תשלח שמאי מטעמה, אין להסתפק בשמאות רכוש זו, יש לפנות אל שמאי פרטי שיספק לכם דו"ח מפורט בו יכלול את כל מרכיבי הנזק.

שיקום מקיף הנותן מענה מושלם

חשוב לדעת שנזקי אש הם מגוונים, מהם כאלה שעשויים להתגלות רק לאחר זמן. כך למשל רכיבים במערכת החשמל שלא יצאו מכלל פעולה מיד אחרי השריפה, אך אורך החיים שלהם התקצר באופן משמעותי בשל החשיפה לטמפרטורות גבוהות ולחומרי הכיבוי.
נזק נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ירידת הערך של רכוש ולו רק בשל העובדה שבמקום התחוללה בעבר דליקה.

סמכו רק על שמאי רכוש פרטי

לאור האמור לעיל אודות רבגוניות נזקי האש, אין להסכים לפיצוי שמציעה חברת הביטוח בהסתמך על שמאות רכוש מטעמה בלבד. פנו לשמאי רכוש פרטי מטעמכם כדי לקבל דו"ח מפורט שיאפשר לכם לדעת אם הסכום המוצע לכם הוא אכן הוגן.

העדיפו החלפת רכוש שניזוק בחדש

יתכנו מקרים בהם ניתן לשקם רכוש שניזוק, אולם חשוב לזכור שגם רכוש שספג נזקי אש ולכאורה שוקם באופן מלא, ערכו הכלכלי נמוך מכפי שהיה בטרם ניזוק. לכן, מומלץ להתעקש על החלפת הפריטים שניזוקו בחדשים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf