output_Jrux8O

מהי התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה

אדם אשר הלך לעולמו במקרים רבים משאיר אחריו רכוש ועזבון בצורת דירה, רכב, רהיטים ועוד דברים שונים. כתיבת צוואה היא הדרך המקובלת על מנת להעביר את העיזבון בצורה מסודרת לאנשים שחפצים ביקרם. אלו יכולים להיות בני משפחה, חברים וגם מוסדות או גופים ציבוריים. אם לא נכתבת צוואה מראש אז כל העיזבון יעבור לידיהם של המשפחה הקרובה, שארים, בנים או אחים.

עריכת צוואה כרוכה בכללים מסוימים אשר אי עמידה בהם עלול להפוך את הצוואה לבלתי חוקית. הכללים הם פשוטים למדי ואף הגיוניים והם באים על מנת שלא יעשו מעשי רמייה, נוכלות וחוסר הוגנות. הדרישה העיקרית הינה לוודא שהמוריש לא מושפע באופן בלתי הוגן מהסביבה בעת הכתיבה של הצוואה. כשירות מנטלית ניתנת לבחינה, ואדם אשר אינו כשיר מנטאלית צוואתו לא תיחשב חוקית.

איך מתחילים?

כאשר ישנה צוואה קיימת ואנו מעוניינים לתת לה תוקף משפטי עלינו לדאוג להוצאת צו לקיום צוואה. על מנת להשיג את הצו יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה. בשלב הראשון עלינו להגיש בקשה ולצרף אליה תעודת פטירה של המנוח ואת הצוואה עצמה. לעיתים יהיה עלינו לצרף מסמכים נוספים. את כל זה אפשר לבצע גם דרך רשת האינטרנט ולא חייבים להיגרר.

את הבקשה לקיום הצוואה מפרסמים בעיתונות וכך מאפשרים למי שמעוניין להתנגד לצוואה לעשות זאת. לצורך העניין מוקצבים כשבועיים במהלכם ניתן לפנות לרשם הירושות על מנת להתנגד. הרשם מעביר את ההתנגדויות השונות (אם היו כאלה) אל בית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול. התהליך המשפטי הינו רגיל ובמהלכו דנים בצוואה. רק בית המשפט מחליט בסופו של דבר על קיומה או ביטולי של הצוואה.

מה קורה אם הצוואה מבוטלת

במקרה שהצוואה מבוטלת יחולק העיזבון על פי חוק הירושה לקרובים ביותר למנוח. קרי בנים, בני זוג, אחים וכדומה. על מנת לבטל צוואה ניתן להיסמך על העילות הבאות:

  • כאשר ישנה השפעה על המנוח בעת כתיבת הצוואה או בסמוך לה, לחץ לא הוגן שמופעל, איומים והבטחות שונות ניתן לפעול לביטול הצוואה. יש להוכיח זאת מעל לכל ספק סביר וניתן לעשות זאת על ידי מבחנים שונים שפותחו כמו מבחן התלות, מבחן הקשר וההיגיון של הצוואה.
  • ככל שישנה מעורבות של אדם נוסף בכתיבה של הצוואה או לחילופין הוא שימש כעד בעת הכתיבה או כתב אותה בעצמו – זוהי עילה לביטול של הצוואה. כך אם יתברר שכתב היד של הצוואה הינו של אדם אחר ולא של המוריש זו יכולה להיות הוכחה לכך.
  • אם עולה טענה כי המנוח לא היה כשיר בעת הכתיבה של הצוואה – כלומר נבחנה הכשירות המנטלית שלו על מנת לקבוע אם הוא היה בלתי כשיר. במקרים רבים יש להסתייע במומחה לתחום שיחווה את דעתו כבדת המשקל.

האם ניתן להתנגד?

ניתן לבצע התנגדות לצוואה כאשר מתקיימות סיבות שונות. בכל מקרה  כל התנגדות תדון בבית המשפט לענייני משפחה. צו קיום של ירושה הינו כמו פסק דין. אין אפשרות לערער עליו אבל אפשר לבקש את ביטול הצו. בבקשה יש לטעון באשר לעובדות נוספות אשר לא היו ידועות בזמן נתינת צו קיום הירושה. עובדות אלו עשויות לשנות את החלטתו של הרשם ואפילו להפוך אותה על פיה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf