output_Jrux8O

מינויים חדשים

מינויים חדשים

 

המנהלים החדשים שיהיו אמונים על ניקיון רחובות רמת-גן

 

בטקס שנערך הבוקר (1.1.2018) בלשכת ראש עיריית רמת-גן, ישראל זינגר, הוענקו שישה כתבי מינוי לשישה מנהלי תחנות שפ"ע (שיפור פני העיר) חדשים. זאת, כחלק ממהלך נרחב שמקדמת עיריית רמת-גן לשם שיפור רמת השירות והניקיון ברחבי העיר.

 

מנהלי המחלקות החדשים יהיו אחראים על ריכוז תחומי הניקיון, כל אחד באזור הגיאוגרפי עליו הוגדר, לרבות אחריות לפינוי אשפה, פינוי גרוטאות, טיאוט רחובות, ניקוי צואת כלבים, פינוי גזם וניקיון חצרות. בנוסף יהיו מנהלי המחלקות אחראים על הקשר בין האזרח לבין העירייה בתחומים שפורטו לעיל.

 

המנהלים שמונו הם: רמי זיו (מנהל תחנה מספר 1 שמקום מושבה בבורסה), שלומי דבורה (מנהל תחנה 2 שחולשת על אזור מרכז העיר), אסי פאר (מנהל תחנה 3, האחראי על מרכז-דרום העיר, לרבות מרום נווה, נגבה, תל יהודה, בורוכוב ותל גנים), נועם סייג (מנהל תחנה 4, החולשת על אזורי רמת חן, רמת שקמה ושיכון צנחנים), עוז סלמן (מנהל תחנה 5, האחראי על שיכון מזרחי, רמת עמידר ונווה יהושע) וארז רצאבי (מנהל תחנה 6, האחראי על כל מה שממזרח לכביש 4: רמת אפעל, כפר אז"ר, קרית קריניצי, אוניברסיטת בר אילן ובית החולים "שיבא").

ראש העיר מעניק את כתב המינוי לנועם סייג

לדברי מנהל אגף שפ"ע, ראובן שמר: "מינוי מנהלי המחלקות יתרום לשיפור רמת השירות והניקיון ברחבי רמת-גן. אגף שפ"ע קיבל בשנים האחרונות עדיפות בתחום התקציבים, ואני מקווה שנושא זה יבוא לידי ביטוי בשטח ביתר בשאת במהלך שנת 2018 שנפתחת היום".

סער ורדי- דוברות עיריית רמת גן

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf