output_Jrux8O

ביקור בניחוח סקנדינבי

ביקור בניחוח סקנדינבי

שרת החינוך של דנמרק, הגברת מרטה ריסאיה, ביקרה בתיכון "בליך" ברמת-גן, נפגשה עם התלמידים וההנהלה.

שרת החינוך הסקנדינבית נמצאת בישראל ובין היתר מבקשת לעמוד מקרוב אחר האופן בו ממומשים לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל ובחרה לסיר בתיכון העירוני המפורסם.

מטרת הביקור הייתה ללמוד על האופן בו ממומשים לימודי ה-STEM (ראשי תיבות המאגדים את מקצועות המדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) בישראל, וכיצד ישראל פועלת לקידום לימודי ה-STEM. השרה ביקשה ללמוד גם על המסלולים המדעיים והטכנולוגיים בתיכון "בליך" וכיצד הם פועלים לקידום יכולותיהם של התלמידים. כמו כן, ביקשה השרה ללמוד על המסלולים המיוחדים לתלמידים בעלי הישגים גבוהים.

הביקור התחיל בברכת שלום והצגת המשתתפים ע"י תלמיד י"ב הדובר את השפה הדנית. לאחר מכן הציגה מנהלת התיכון, זהבית גולדמן, את חזון בית הספר וערכיו, ונתונים כלליים על תלמידי בית הספר בחתכים שונים, בדגש על לימודי המתמטיקה. בחלק השלישי הציג סגן המנהלת, אלדד קפיטולניק, את תפיסת המצוינות ב"בליך", ופירט על קהילת ה-STEM, העתודה המדעית-טכנולוגית, המסלולים המדעיים והטכנולוגיים ופיתוח כיתות המנהיגות "נחשון". השרה הדנית אף קיימה שיחה לבבית וארוכה עם הילה שושני, תלמידת "נחשון" בשכבת י"ב.

המשך הביקור עסק בדגש על פרויקטים של מעורבות קהילתית ומחויבות חינוכית. לסיום הציג מנהל שכבת י', נדב רסולי, את "פרויקט השבטים", במסגרתו מתבצעים חיבורים ופעילויות משותפות בין תלמידי בית הספר לבין תלמידים מסקטורים שונים של החברה הישראלית.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf