output_Jrux8O

הצלחה משפטית – נת"ע תבחן את תוואי הקו הסגול

קרדיט: מטה המאבק בקו הסגול

קרדיט: מטה המאבק בקו הסגול

כשבוע לאחר ההפגנה הגדולה שהתקיימה באלוף שדה לינוי תוואי הקו הסגול של הרכבת הקלה, בג"ץ הורה לנת"ע לבחון את החלופות שהציעה עיריית רמת גן לתוואי הקו הסגול שבמתכונתו הנוכחי צפוי לחצות את העיר ולפגוע קשות בתושבי השכונות השכנות.

בבג"צ שהגישו תושבי העיר נגד תוואי הקו הסגול, אליו הצטרפה גם העירייה, החליטו שופטי בית המשפט העליון השופט דנציגר, השופטת וילנר והשופט הנדל כי על נת"ע לבחון את החלופה שהציעו העירייה והתושבים.

העירייה כאמור הגישה חלופה שלא תפגע בתושבי העיר, שהינה ישימה מבחינת הרכבת הקלה ושלטענתה מהווה אף חלופה זולה יותר מזו שקיימת בתכניות כיום. נת"ע עמדה על שלה בחודשים האחרונים שהעירייה היתה שותפה לקביעת התוואי ואין לה להלין אלא על עצמה ומשאושרו התכניות היא מתקדמת לפיהן.

בחודשים האחרונים העירייה הצטרפה למאבק התושבים והחלה להפעיל את נבחרי הציבור השונים בפניות למשרדי הממשלה על מנת למנוע את רוע הגזרה ולשנות את התוואי בצורה שלא תפגע באיכות חיי תושבי העיר.

כעת הכדור בידי נת"ע שתצטרך לבדוק לעומק ולהתייחס לחלופה שהציעו העירייה והתושבים. ראש העירייה, ישראל זינגר, שנכח בדיון ציין "אנו נמשיך להיאבק יחד עם התושבים עד שנוכיח שהצדק עם תושבי רמת-גן!"

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf