output_Jrux8O

סדקים קשים בקואליציה

סדקים קשים בקואליציה

השבוע החל במשבר עמוק בין ראש העירייה ליו"ר מועצת העיר שלו ובסממנים ראשונים לקראת הצפוי לנו בשנת הבחירות – איומים גידופים ומכתבים לוחמניים שהובילו לפיצוץ בין ראש העיר, ישראל זינגר לבין יו"ר מועצת העיר, שמוליק לרמן. בסופו של דבר ראש העירייה ואנשיו הצליחו לרצות את יו"ר מועצת העיר וזה לא מימש את איומו והגיע לישיבת מועצת העיר וניהל אותה.

הכל החל כאשר לרמן טען שבעודו צועד ברחוב ביחד עם חבר מועצת עיר נוסף, רועי ברזילי, אלה נתקלו במקרה בעוזר ראש העיר שהחל מאיים ומגדף את לרמן על כך שסרב לשפר את תנאי העסקתו של העוזר. לרמן שגולל את הסיפור בייל נרחב שהפיץ בעירייה כתב שמיד פנה לראש העירייה שיורה לעובד לחזור בו מהדברים הקשים שהטיח כלפיו, מתוקף תפקידו כחבר מועצת העיר על שמילא את תפקידו כפי שציין לרמן: "סיבת ההתנפלות עלי היתה – הצבעתי בהנהלת העיר נגד העלאת שכרו של מ.ג עקב בעיות תקציביות שיש לעירייה לדעתי. כלומר, עקב הצבעתי במסגרת תפקידי אוימתי"

לרמן פנה לראש העירייה, מנכ"ל העירייה וליועמ"ש במטרה שהנושא ייבחן משמעתית מול העובד בטרם יפנה למשטרה אך לטענתו הנושא לא זכה לטיפול מצד ראש העירייה. חוסר תמיכתו של ראש העיר בו היוותה בעיניו תמיכה בפעילות האגריסיבית לכאורה כנגד חבר מועצת עיר וכתגובה הפיץ את המכתב החריף לכל חברי מועצת העיר בו כאמור גולל את המקרה ובו אף ציין: "לא זכיתי לשמוע גינוי של ראש העיר לעניין, טיפול משמעתי של רה"ע בעוזרו ואפילו לא אילץ אותו להתנצל. בעקבות רוח גבית שקיבל החליט מ.ג עוד לדרוש ממני מכתב התנצלות אליו על שהעזתי לפרש את התנפלותו עלי ואת הביטויים כלפי כאיום."

לרמן הצהיר שלא יגיע לישיבת מועצת העיר (שאותה היה אמור לנהל) עד שראש העיר ינהג באחריות לגבי המקרה תוך שסיכם את המקרה בכך שאמר: "אינני רוצה לשבת בישיבת מועצת עיר, שראש העיר שלה נוהג בצורה כזו כלפי מי שאוים ע"י עובד עיריה."

בסופו של דבר לרמן כאמור לא מימש את איומו והגיע לישיבה אותה ניהל כיו"ר המועצה כיאלו דבר לא קרה והמכתב לא הופץ.

יהיה מעניין בשנה הקרובה בה צפויות עוד מספר לא מבוטל של ישיבות מועצת עיר. נמשיך לעקוב ולעדכן

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

output_Jrux8O
rgf
rgf