output_Jrux8O

המיסוי על זכיות בלוטו בארץ

המיסוי על זכיות בלוטו בארץ

ועדה משותפת של משרד האוצר ומשרד המשפטים הגישה בשנת 2016 המלצות לשר האוצר בנוגע למיסוי זכייה בהגרלות לוטו וטוטו. על פי החוק הקיים כיום ניתן פטור ממס על זכיות קטנות בגובה עד 49,320 ₪. על פי המלצות הוועדה המשותפת בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, ישונה החוק וכל זכייה בהגרלות הלוטו בארץ ביותר מ-5,000 ₪ תחויב בתשלום מס בשיעור של 35%.

גזרת תקציב חדשה ומלחמה בהלבנת הון

שר האוצר כחלון הודיע כי בכוונתו לקבל את המלצות הוועדה הבין משרדית לענייני מיסוי זכיות בהגרלות השונות. עד היום הזוכים בסכומים קטנים יחסית, עד כ-50,000 ₪, נהנו מפטור מלא מתשלום מס, אך לאור הבור התקציבי החליט משרד האוצר למסות את הזכיות בהגרלות. לנושא המיסוי על זכיות בטוטו ובלוטו יש גם שיקולים נוספים ובראשם המלחמה בהלבנת הון, שכן ידוע כי זוכים מסוימים מתפתים למכור את הטופס הזוכה לגורמים בעולם התחתון מאחר ואלה משתמשים בטופס כדי להלבין הון שחור.

ראוי לציין כי בגלל התנגדות משרד הספורט והעומדת בראשו, השרה מירי רגב, הוחלט לבסוף להעלות את שיעור המס על זכיות ופרסים מ-30% ל-35%, עם זאת הוחלט לאחר דיונים רבים להותיר את תקרת הפטור על זכיות בלוטו ובטוטו עד סכום של 49,320 ₪.

גובה הפטור תלוי בסכום הזכייה

בזכיות קטנות בלוטו ישנה תקרה לפטור מלא ממס, אך ככל שסכום הזכייה גבוה יותר כך הולך ופוחת סכום הפטור, עד לפטור אפס בזכייה בסכומים מעל 98,640 ש"ח. את החישוב לניכוי מס מזכייה בסכום של 80,000 ₪ ניתן להבין מהדוגמה הבאה:

הפרש בין סכום הזכייה בלוטו או בהגרלה אחרת לבין תקרת הפטור כפול 2. כלומר, כאשר תקרת הפטור לתשלום מס בגין זכייה בהגרלה היא 49,320 ₪ ההפרש בין סכום הזכייה לפטור כפול 2 הוא 61,360 ₪, שכן החישוב מתבצע לפני הנוסחה הבאה- (80,000 – 49,320) X 2= 61,360 ₪. לכן, גובה המס שינוכה הוא 21,476 ₪ (35% X 61,360).

חשוב להדגיש כי על פי החוק הקיים, זכייה בהגרלות לוטו, טוטו ופיס, כמו גם זכייה בפרסים ממשחקי טלוויזיה, ממוסדות ממשלה וממוסדות נוספים, מחייבות תשלום מס בשיעור 35% כל עוד סכום הזכייה גבוה מהתקרה המשתנה מעת לעת.

ניכוי מס במקור מפרסים המשולמים במשרד של מפעל הפיס

על פי החוק החדש, הכנסות המדינה עומדות לצמוח בגלל המיסוי הגבוה בשיעור 35%. כאשר מגיעים למפעל הפיס על מנת לקבל את הפרס מנכים את המס במקור במקום. עם זאת, כדי לקבל פרסים קטנים ניתן לפנות לזכיינים בנקודות המכירה, הרשאים במקרים מסוימים לשלם עד 10,000 ₪. פרסים גבוהים יותר ניתן לקבל בצ'ק ממשווקים אזוריים, עד לסכומים של תקרת הפרס המחייבת בתשלום מס, ואילו את הפרסים הגבוהים ביותר ניתן לקבל רק במפעל הפיס לאחר אישור מחלקת הבקרה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf