output_Jrux8O

שיטת גביה חדשה בעיריית רמת גן

שיטת גביה חדשה בעיריית רמת גן

מקרה הזוי של קנס בגין פיצוח גרעינים מעלה תהיה האם מדובר באמת בדאגה לניקיון העיר או בנקמנות השיטור העירוני כלפי תושב שהעיר לשוטרים.

סיפור המקרה החל בשישי שעבר עת ניידת של השיטור העירוני קנסה רוכב אופניים חשמליים בגין רכיבה על המדרכה. באותה העת יצאו תושבים מתפילת השישי בבית הכנסת והגיעו לראות מה קרה. במקום נוצרה התקהלות במסגרתה נתבקשו העוברים ושבים להתפנות. משלא נענו לבקשת השוטרים ובעת שכבר החלה התקהלות, השוטרים קנסו אחד מתושבי העיר ב-1,000 שקלים עקב השלכת קליפות גרעינים במרחב ציבורי.

 

סיפור המקרה החל בשישי שעבר עת ניידת של השיטור העירוני קנסה רוכב אופניים חשמליים בגין רכיבה על המדרכה. באותה העת יצאו תושבים מתפילת השישי בבית הכנסת והגיעו לראות מה קרה. במקום נוצרה התקהלות במסגרתה נתבקשו העוברים ושבים להתפנות. משלא נענו לבקשת השוטרים ובעת שכבר החלה התקהלות, השוטרים קנסו אחד מתושבי העיר ב-1,000 שקלים עקב השלכת קליפות גרעינים במרחב ציבורי.

לטענת הצעירים השוטרים מצאו פתרון קל להעניש אותם על כך שהתקהלו סביב רוכב האופניים והחליטו לקנוס אותם בגין נפילת מספר גרעינים מידיו של אחד מהם בעת הדיון עם השוטרים.

תגובת משטרת ישראל: "מדובר בטענות מופרכות. במהלך רישום דו"ח התנועה לרוכב האופניים, החלה התקהלות במקום, תוך גידוף השוטרים. אחד המעורבים אף השליך פסולת על הרצפה. לאחר שהוזהר על ידי השוטרים ולאור המשך ביצוע העבירה, נרשם לחובתו דו"ח כדין".

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf