output_Jrux8O

צבי בר בדרך הביתה ?

צבי בר - תמונה: ויקיפדיה

צבי בר - תמונה: ויקיפדיה

ראש עיריית רמת לשעבר, צבי בר, אשר נכנס לכלא בתחילת השנה עקב הרשעתו בפלילים הגיש השבוע פניה לנשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, בקשה לחנינה.

בקשתו של בר כוללת בין היתר סיבות הומניטוריות הנוגעות לגילו של בר (למעלה מ- 80) ומצבם הבריאותי של חלק מבני משפחתו.

בזירה הפוליטית בעיר הדעות בנושא היו חלוקות אך אף אחד לא הסכים להתראיין לציטוט. היו שטענו "שגנב זה גנב גם במקרה של אדם בעל זכויות רבות כזכויותיו של צבי בר", עוד הוסיפו הגורמים כי בעיניהם המשך ריצוי העונש עד תום בלא חנינות מוקדמות – חשוב ביותר לצורך קביעת סטנדטרנים לנבחרי ציבור שידעו שלא יכולים לגנוב את הקופה הציבורית. מאידך, היו גורמים (שחלקם אף היו ניציים עם צבי בר בעברם) שהביעו צער על המקרה כולו ואמפתיה לגילו ולמצבו האישי הקשה והבינו את הבקשה חלק כאמור אף תמך בה והיו אף כאלה שהביעו תקווה כי בר יזכה לחנינה ושייצא מבין כתלי בית הסר בהקדם.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf