output_Jrux8O

תושבי מזרח רמת גן תחילה !

תושבי מזרח רמת גן תחילה !

"מזרח רמת גן תחילה" הוא שם דף פייסבוק לוחמני שנפתח לאחרונה ובו תושבי שכונות רמת עמידר, נווה יהושוע וערמונים מביעים את תסכולם מהזנחה רבת שנים בשכונותיהם.

ההזנחה מתעלה מעל הזנחה "סתם" של גינות ציבוריות ותשתיות כפי שרואים במחוזות העיר, אלא מגיעה לכדי מפגע של ממש כפי שהוצג לאחרונה במועצת העיר ובפני חברת הכנסת יעל גרמן (יש עתיד).

בסיור שנערך במקום שלשום (יום א' 3.7.2017) הוצג לגרמן (שרת הבריאות לשעבר) מפגע תברואתי חמור הצמוד לבתי התושבים בשכונות כאשר מוזרמים מי ביוב (!) לואדי כופר הפתוח ממש כמו במחנות הפליטים. הפעילים החברתיים המובילים את המאבק בשכונה ירין ישועה ואמו פאני ישועה, ביחד עם פעילים עירוניים מוכרים דודו גת ומלכה שור הציגו לגרמן את הבעיה הקשה וביקשו את עזרתה.

מדובר בואדי אכזב שהמים היחידים שזורמים בו הם עודפי מי שופכין של רשויות שכנות כך טוענים תושבי השכונות. מסתבר שעיריית רמת גן ניסתה לפתור את הבעיה בהקמת קיר שלא יאפשר למי הביוב לזרום אך הקיר נפרץ והעירייה המודעת היטב לבעיה שולחת משאיות לשאוב את מי הביוב.

GERMAN2

כמובן שאין העירייה יכולה לשאוב את הריח, את הרטיבות, את המחלות ואת היתושים הנלווים אליהן.

התושבים מנהלים מאבק עיקש בחודשים האחרונים ודורשים מהעירייה למצוא פתרון של קבע לבעיה הקשה שמשפיעה על למעלה מ 10,00 בתי אב בעיר.

השרה גרמן מיהרה כבר למחרת להוציא שאילתה אישית לשר להגנת הסביבה שבוא היא מבקשת לבחון כיצד בכוונתו לטפל במפגע (על השר להשיב לה תוך 30 ימים) ובמקביל פנתה גם לראש עיריית רמת גן לקבל מענה.

יצוין שהנושא נדון לאחרונה במועצת העיר מספר פעמים עת חבר מועצת העיר אלי מוסרי (תנופה) העלה את הנושא לסדר היום וביקש לקיים דיון בהזנחה רבת השנים של השכונה. התושבים טוענים שמאסו מהבטחות של ראשי העירייה ומבקשים מעשים שהם פתרונות ארוכי טווח וכעת המעורבות של חברת הכנסת עשויה להוות פתח ומנוף ללחץ נוסף על פטרוני העיר כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf