output_Jrux8O

הארנונה עולה, אבל פחות

הארנונה עולה, אבל פחות

לאחר שבועיים סוערים מאוחרי הקלעים ומעל גלי האתר, התקבלה ההחלטה במועצת העיר – הארנונה תעלה, אבל פחות

הסערה החלה עת ראש העיר הביא לאישור הנהלת העיר העלאה צפויה בארנונה בשעור של 2.18% בהתאם להמלצת משרד הפנים, כבר בהנהלת העיר נתעורר סדקים עת שני חברי הנהלה הודיעו כי לא יתמכו בהעלאה שכזו. המאבק המשיך עם הפצת הזמנות ליתר חברי מועצת העיר לקראת הישיבה שבה אמורה היתה להתקבל ההחלטה בדבר העלאת הארנונה לשנת 2018 בעיר. משגילו את התכנית, חברי האופוזיציה הרבים לא שתקו ונעמדו על "הרגליים האחוריות" וזעקו בשם הציבור כנגד הגזרה המיותרת לטענתם. חלקם דאגו להזכיר לראש העירייה כי בעברו התנגד להעלאות כאלה בימי בר (חבר המועצה אריה מזרחי – [הירוקים]), אחרים הובילו עצומות עליהם חתמו אלפים (חבר המועצה עו"ד גלעד שריר [יש עתיד]) וכמובן יו"ר האופוזיציה אדם קניגסברגר שטען כי הבזבוזים העירוניים מחייבים שהארנונה לא תעלה. במקביל התארגנה הפגנת תושבים מתחת לבניין העירייה בשעת הישיבה.

ימים ספורים לפני ההצבעה החשובה פרסם ראש העיר, ישראל זינגר, הודעה כי החליט שלא להעלות את מלוא ההעלאה לפי המלצת משרד הפנים ואף הציג זאת כהורדת הארנונה. כך הצליח ברגע האחרון לשמור על הסטטוס קוו בקואליציה שלו ולהעביר את העלאת הארנונה (המוקטנת) ברוב קולות במועצת העיר בחמישי האחרון.

הצבעה על העלאת הארנונה בישיבת מועצת העיר התקיימה בצורה מסודרת לאחר שקדם לה דיון ארוך ומעמיק בו האופוזיציה מלאה ביקורת נוקבת על ההתנהלות הכלכלית של העיר בעוד מספר חברי הנהלה יצאו להגנת ההעלאה הצפויה. תוצאות ההצבעה:

בעד העלאת הארנונה למגורים ב 1.18%, לעסקים 2.18%:
זינגר לר"ג –  ישראל זינגר,  אביבית מאור נמרודי, מוקי אברמוביץ
הבית היהודי –  אביהוא בן משה,  חיים גלרמן,  גבי נחמיאס
הליכוד –  משה רווח,  שמואל לרמן
מר"צ – צחי זליכה
העבודה –  רמי פדלון
ש"ס –  דוד מנחם
לב הצעירים – שי בכור
כח לאזרחים ותיקים – איצ'ה שחם

נגד העלאת הארנונה:

ר"ג 1: אדם קניגסברג, שולמית ביסמנובסקי, רחל מרום, שלום לוי
יש עתיד – גלעד שריר
לב הצעירים – רועי ברזילי
תנופה ירוקה –  אלי מוסרי
צעירי ר"ג – ליעד אילני
הירוקים –  אריה מזרחי
ר"ג בראש – דני גולדשטיין
נעדרו: אדווה פולק, לילי שמה
נמנעו: 0
10 נגד,  13 בעד
פוסט ראש עיריית רמת גן בנושא הארנונה

פוסט ראש עיריית רמת גן בנושא הארנונה

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf