output_Jrux8O

זינגר וקנינסברגר בברכות לחג: גנב, רמאי, עבריין, בובה

זינגר וקנינסברגר בברכות לחג:  גנב, רמאי, עבריין, בובה

אלה רק חלק מהכינויים שבהם כינו זה את זה ראש העירייה מר ישראל זינגר ויו"ר האופוזיציה מר אדם קנינסברגר במהלך ישיבת מועצת העיר ביום חמישי האחרון (30.3.2017). במהלך הישיבה שהתנהלה באופן סביר יחסית ולאחר סיום הדיון על דו"חות העירייה לשנת 2015 התפתח ויכוח לגבי הסכמות אליהם הגיעו יו"ר מועצת העיר עם חברי האופוזיציה בדבר הארכת הישיבות.

בשלב זה החל התפתח ויכוח קולני שנמשך שעה ארוכה בישיבה עצמה ובסיומה נדרשו הפרדה פיסית בין האישים בכדי אלימות של ממש.

חברי מועצה ועובדי עירייה רבים ניסוי להרגיע את הרוחות ללא הצלחה – חבר המועצה אלי מוסרי (תנופה) נעמד ובקול ניסה לעצור את הדיון באומרו כי מדובר בשני מנהלי בתי ספר לשעבר שאסור שיתנהגו בצורה כזו, דבר אשר גרר תגובה עוקצנית מצדו שלזינגר שזרק שלא היה צריך להמליץ על קנינסברגר, חברת מועצת העיר הגב' רחלי מרום מסיעתו של קנינסברגר ניסתה לשכנעו לשבת מתוך דאגה לבריאותו וכך גם בקרבת ראש העירייה עת עובדי עירייה בכירים ביקשו מהמשנה לראש העירייה, הגב' אדווה פולק מסיעתו של ראש העיר שתנסה להרגיעו.

בתום המהומה חבר מועצת העיר עו"ד גלעד שריר (יש עתיד) קיבל את זכות הדיבור חזרה ובחר שלא לדבר על הנושא אלא לציין כי הוא מתבייש שכך נראית מועצת העיר ושלדעתו אין טעם ולא מתאים להמשיך את הדיון תוך שהוא מודיע שהוא עוזב, ויצא מן האולם כרבע שעה לפני סיום הישיבה.

קנינסברגר שלח הודעה לחברי מועצת העיר כבר ביום למחרת הישיבה בה חזר בו "מהשימוש במלים "עבריין" וגנב" כיוון שהאיש (ראש העירייה – ישראל זינגר) עוד לא הורשע" ושהדברים נאמרו בשעת כעס וכמענה על ניסיון לפגוע בשמו הטוב.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf