output_Jrux8O

ברמת גן גם בתים מתחפשים…

ברמת גן גם בתים מתחפשים…

אם חשבתם שבחג הפורים רק אנשים מתחפשים, תחשבו שוב. אצל משפחת בכר, לא רק בני הבית מתחפשים בפורים אלא גם הבית "מתחפש". רונה ושירי היצירתיות, בין תחפושת החלון לתחפושת הקירות מוסרות חג פורים שמייח לכולם.

מיכל נחמני רוזנטל

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf