output_Jrux8O

פושטים על הצעצועים… המסוכנים

פושטים על הצעצועים… המסוכנים

נמשכת פעילות המשטרה לקראת פורים לאיתור נפצים וצעצועים העלולים להסב נזק ופגיעה למשתמשים בהם או למי שבסביבתם.

בשיתוף פעולה של משטרת ישראל עם משרד הכלכלה נערך חיפוש בעשרות בתי עסק במרחב דן.
במהלך החיפוש נתפסו מאות נפצים, חזיזים וזיקוקים מסוכנים ואסורים לשימוש.

הרכוש נתפס והועבר ליחידת החבלה והמשטרה פתחה בחקירה.

נפצים-פנימי

לקראת חג הפורים הקרב ובא, תמשיך משטרת ישראל להגביר את פעילות האכיפה על מנת למנוע הפצה ומכירה של אותם צעצועים מסוכנים לידיהם של בני נוער שעלולים להפגע.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf