output_Jrux8O

"הצבי בר(ח) מעונש"

"הצבי בר(ח) מעונש"

אז מה אתם אומרים על העונש של ראש העיר המיתולוגי שלנו?

מה דעתכם על המתקת הדין לאחר הערעור אהה? שווה לדפוק את התושבים ולשבת רק 3.5 שנים? בגיל 83, הוא עתיד בחודש הבא להכנס לכלא, הוא קצת ישיש וקצת חולה ולפי עורך דינו נבות, הוא בכלל לא אמור לשבת בכלא לאור כל פועלו למדינה ולעיר.

אם הוא פשע למה צריך להמתיק את דינו? איזה מסר מערכת המשפט מעבירה לאזרחים, לאנשים שעומדים בתפקידי מפתח וגם לאלו שמפתחות העיר בידם, איזה מסר?

שזה בסדר, זה תקין לחלוטין שתהייה איש ישר במשך שנים ואז פתאום אחרי ים של זמן תקבל הצעות ותחליט שיאללה זה לגיטימי, זה לא נורא להתעשר על חשבון התושב, רק נעלה להם במיסים, נגנוב שטחים, נחתוך קופון וניתן לקבלן את בשטח שהיה אמור להיות שטח חום שמטרתו היא לרווחת תושבי העיר, לבניית גנים ציבוריים, גני ילדים ועוד.

בשיחות סלון בין רמתגנים וותיקים, אני שומעת שלמרות כל סיפורי השחיתות של בר עדיין מעדיפים אותו על זינגר, הטענה היא כי בר דאג או לפחות נתן תחושה כי התושב חשוב לו והוא יעשה הכל כדי שהעיר תיראה נקייה ומטופחת, תמיד רמת גן הייתה במקום גבוה מבחינת חינוך ועוד דברים בשבחו ובאיזשהו מקום חסים עליו ועל עונשו, יכול להיות שדעת הציבור השפיעה על החלטת השופטים בעליון? 

נכון, אומנם לא קבלו את הערעור אך עדיין המתיקו את עונשו.

תודה,

מאיה, רמתגנית-מלידה

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf