output_Jrux8O

״מראה אחורית״ – מאפשרת לעצמי ליפול

״מראה אחורית״ – מאפשרת לעצמי ליפול

הכותבת והיוצרת ענתי כהן, ענתי נמצאת בשלבים מתקדמים של הוצאת ספרה הראשון הכולל כ-50 סיפורים קצרים, היום, אנו מעלים סיפור קצר נוסף, נשמח לשמוע מה אתם חושבים.

מאפשרת לעצמי ליפול / ענתי כהן

"אני חיה עם הפחדים שלי – בשלום".
האמת
אני מזייפת לעצמי.
האמת שאני מפחדת,

מפחדת מאנגלית,
מפחדת מדבורים,
מפחדת מהחושך,
מפחדת שההורים שלי לא יהיו בחופה שלי,

מפחדת שלא אזכה להיות אימא,
מפחדת ליפול.
מפחדת ליפול ושכולם יראו,
יחייכו, יצחקו, ישמחו או פשוט לא יתייחסו.

הפחד הזה "מה אנשים יגידו", ריחף מעל הראש שלי כל החיים.
הפחד מהכישלון, מהבושה, מלהיתפס כקלמזית.
כמה פחדים יש בתוכי, פחדים שמסרסים את היצירתיות שלי,
את ענתי האמתית.

מה שמדהים בכל העניין,
הוא הפער בין איך שאני נתפסת על ידי הסביבה
לבין מה שמתרחש בתוכי פנימה.
קיים פער עצום תהום שנפערה עם הזמן.

מה שיפה הוא שאני מודעת ומאמנת את עצמי,
על מנת שהפער יצטמצם,
שאהיה בהרמוניה גם מבפנים וגם מבחוץ.
אני מתאמנת עכשיו "בליפול",

בשישי האחרון הסכמתי ליפול, מרצוני.
השלמתי עם העובדה שאני הולכת ליפול מהסאפ מספר פעמים
ואני לא מתכוונת להתייאש מהעניין, גם אם אפול 13 פעמים,
אמשוט את עצמי מהמים ואעלה שוב על הסאפ.

הקסם התרחש, ברגע שהסכמתי ליפול,
שעה ורבע בתוך הים שהיה טוב אלי,
שעה ורבע ואף נפילה אחת.
יציבות מלאה,
שמירה על איזון
ושליטה.

כשאני מאפשרת לעצמי ליפול,
הפחד מתאדה.
במקומו מתגלה אומץ,
ואני לא על יד החיים,

אני בתוך החיים,
חייה אותם במלוא העוצמה!

anati1

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf