output_Jrux8O

1,329 דירות חדשות החלו להיבנות בעיר ב-2019

1,329 דירות חדשות החלו להיבנות בעיר ב-2019

העיר נמצאת בחמישייה הראשונה של הערים המובילות בהתחלות הבנייה.

רמת גן נמצאת בחמישייה הראשונה של הערים המובילות בהתחלות הבנייה בשנת 2019 – כך עולה מניתוח נתוני הלמ"ס. בשנה החולפת החלו להיבנות בעיר 1,329 דירות חדשות, המהווה ירידה לעומת שנת 2018 בה נבנו 1,539 דירות. הנתונים ממקמים את רמת גן בדירוג ממש אחרי תל אביב, ירושלים והרצליה.

עיקר התחלות הבנייה ברמת גן היו לדירות בנות 4-6 חדרים ויותר, בעוד שבהתחלות הבנייה של דירות קטנות נרשמה ירידה ב-2019. כך, 210 דירות 2-3 חדרים החלו להיבנות בעיר בשנה החולפת, לעומת 520 בשנת 2018 – צניחה של כ-60%. בבניית דירות 4 חדרים חלה ירידה, כאשר בשנת 2019 נבנו 447 דירות, לעומת 476 דירות בשנת 2018. לעומת זאת, בבניית דירות 5 חדרים חל זינוק של 40%, עם בניית 557 דירות בשנת 2019 לעומת 397 דירות בשנת 2018.

לדברי גיל גורביץ', מנהל שיווק ומכירות בחברת אזורים, הבונה יחד עם החברות צמח המרמן ואשדר את פרויקט קריניצי החדשה בעיר "בשנה החולפת אנו עדים למגמה של ירידה בבניית דירות קטנות ובינוניות ולעומת זאת גידול בבניית דירות גדולות בנות 5 חדרים. במידה ומגמה זו תימשך עלול להיווצר מחסור בדירות שמתאימות לזוגות צעירים ומשפחות בתחילת דרכן שאינם צריכים או יכולים לעמוד בעלות של דירה גדולה בשלב זה בחייהן".

ברמה ארצית, עוד לפני משבר הקורונה שהביא לעצירה כמעט מוחלטת של המשק הישראלי, נרשמה ירידה שנתית בהתחלות הבנייה ב-2019, כך שכשהמשק ישוב לפעילות מלאה מקבלי ההחלטות יצטרכו למצוא פתרונות לירידה בהיצע הדירות ביחס לביקושים. ב-2019 החלה בנייתן של 50,830 דירות חדשות בישראל, 2.2% פחות מהשנה הקודמת והנתון הנמוך ביותר ב-5 השנים האחרונות.

צילום: עידן גור

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf