output_Jrux8O

רמת גן ממשיכה להוביל. בגובה

רמת גן ממשיכה להוביל. בגובה

השבוע המליצה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על הפקדת תכנית להקמת מגדל העסקים הגבוה בישראל, בן 111 קומות ! המגדל המתכונן להבנות בסמוך למתחם הבורסה, בצמוד למגדל שמשון צפוי לעקוף בכך בניין שלא מכבר אושרה תכניתו – בניין המאה שעתיד לקום על גבול  רמת גן- גבעתיים-תל אביב. בין החידושים המעניינים שמציעה התכנית ניתן לראות שהכוונה הינה שהוא יתחבר ישירות למעבר הולכי הרגל לתחנת רכבת מרכז וכן עולה כי התכנית צפויה לאפשר איחוד מפלסי של כלל המרחב הציבורי וכן גישה לגשרי הולגי הרגל לתחנות האוטובוס והרכבת הקלה בנוסף על הגישה הישירה לתחנת הרכבת.

התכנית לא מסתפקת בבניין הגבוה ובסמיכות אליו צפוי להבנות מגדל "נמוך" בן 77 קומות במקום מגדל שמשון הותיק ובסך הכל צפויה לכלול כ-500,000 מ"ר.

כצפוי, המגדלים עתידים לשמש למסחר ועסקים תוך שהעירייה תבחן אפשרות להקמת מרכז קונגרסים / תאטרון עיורני / אולם אירועים בנוסף על הקומות הציבוריות שהוא יכלול.

מאתר עיריית רמת גן ניתן ללמוד על התקוות שהעירייה תולה בבניין כשהיא מציינת ש"הפרויקט מהווה הפרויקט נדבך חשוב בתכנית כוללת לקידום מתחם הבורסה וביסוסו כמרכז עסקים תוסס" ומציטוט ראש העירייה ישראל זינגר האומר כי: "פיתוח הבורסה והכספים אשר נגבה מהיטל ההשבחה והארנונה ינותבו לצורך שיפור ופיתוח התשתיות בכל רחבי העיר המתחדשת והגדלת השירותים המוניציפליים הניתנים לתושבי העיר".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf