output_Jrux8O

ממשיכים בעונת הכריתות בעיר ? הדקלים בתיכון אוהל שם על המזבח

ממשיכים בעונת הכריתות בעיר ? הדקלים בתיכון אוהל שם על המזבח

לאחר סאגת הכריתות במתחם המשטרה, בגן הבנים ובגן הקופים מסתבר שעיריית רמת גן לא נרגעת.

השבוע נודע כי נשלח אגרונום לבצע בדיקה בבית הספר אוהל שם וממצאיו היו המלצת על כריתת כלל 18 עצי הדקל המצויים בשטח בית הספר וזאת מתוך כלל 35 עצי הדקל (מזנים שונים) שנסקרו, המצלים את בית הספר. מסקנתו זו נבעה לאור הערכתו כי העצים נפגעו מחרק מזיק בשם חדקונית הדקל האדומה או מקרנפית התמר – מזיק אשר פוגע בחלקו הפנימי של העץ ויכול אף להוביל לקריסתו. מדובר בעצים בלב שכונת שיכון ותיקים והמהווים חלק בלתי נפרד מאופיו של בית הספר ומאופיה של השכונה כולה.

מדוח האגרונום עולה כי בדיקתו הוזמנה על ידי העירייה לאחר מספר מקרים של קריסות עצי דקל בשטח בית הספר בלא התראה מוקדמת ובאופן פתאומי.

מסקנת האגרונום היתה כי שיטת שימור העצים תדרוש השקעה רבת שנים ותכלול שימוש מתמשך ברעלים ואף הימנעות מוחלט מגיזום לפרק זמן ממושך אשר לא ראוי לעשות בהם שימוש בשטח בית הספר ולכן הוא ממליץ על כריתתם.

תושבים רבים תמהו על תוכן חוות דעת האגרונום אשר דיברה על פגיעה על ידי החרק המזיק שכן העירייה אמורה להדביר כנגדו באופן שוטף את כלל העצים שבשטחיה הציבוריים, יתרה מזאת, לאחר מגיפה של המזיק בשנה החולפת העירייה אף המליצה לבעלי חצרות פרטיים להדביר כנגד המזיק ואף הגיעה להסדר עם המדביר העירוני בדבר מחיר מוזל לתושבים. לכן תמוהה מאד מסקנת האגרונום ומעלה תהיות האם המסקנה נכונה או שמא פשוט העירייה בחרה שלא ליישם על עצמה כללים שהיא עצמה המליצה לתושבים לנהוג לפיהם בעניין המזיק הקטלני (לעצים).

במקביל, חוות דעת האגרונום כללה המלצות לנטיעות חלופיות ונותר רק לקוות כי העירייה תיישם את ההמלצה גם בדבר הנטיעה של העצים החליפיים.

הפעילה החברתית המוכרת שרית לוי הגדילה ופנתה ליערנית העירונית ולמנהל מחלקת גנים ונוף על מנת להבין את פשר המחדל לכאורה. אנשי המקצוע מיד נענו לפנייתה וציינו כלל העצים במרחב הציבורי טופלו בהתאם להנחיות אך מטעמי בטיחות ולאחר קריסות עצים בבית הספר שבו אלפי תלמידים הוחלט לנהוג בזהירות המתבקשת והוזמן המומחה הנוסף. כמו כן, מתשות העירייה עולה כי בכוונתה לנטוע 25 עצים מסוגים שונים עד תחילת שנה"ל הבאה חלף אלה שייכרתו.

מערכת רמת גן פור יו תמשיך לעקוב ולעדכן

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf