output_Jrux8O

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

https://www.mozi.co.il/

קווים לדמותו של ממונה בטיחות בעבודה

בטיחות וגהות, בטיחות בעבודה, מניעת מחלות, מיגור ריחות ,סילוק הקרינה ועוד, אלו הם רק חלק מהסיבות להעסקתו של ממונה בטיחות שיודע ויכול לספק לעובדים שלכם את הטוב ביותר.

אז מהם תפקידיו של ממונה זה? מה חשוב לדעת לפני שבוחרים ממונה בטיחות שיכול לתת הן למעסיקים והן לעובדים לישון בשקט בלילה? הנה כמה דברים שיעזרו לכם לבחור את השקט וההגנה הראויים למפעל החיים שיצרתם ותרצו לשמור עליו מכל משמר.

ממונה בטיחות- למה צריך את זה?

כשמדברים על ממונה בטיחות או יותר נכון על בטיחות מדברים על תורה שלמה העוסקת ברצון לשמור הן על בריאותכם המעסיקים והן על שלומם של המועסקים בארגון. הרעיון של העסקת אדם בעל מיומנות זו יכולה לא רק למנוע תאונות עבודה מצערות אלא גם מחלות, תביעות ונזקים כלכליים מצד עובדים וגורמים חיצוניים.

עד כמה חשוב ממונה בטיחות בארגון שלכם? זו בהחלט שאלה טובה ובדיוק על כך רצינו לענות לכם במאמר שיעסוק כולו בתורת האדם שיכול לשמור לכם על העסק – ממונה הבטיחות הנאמן.

חשיבותו של ממונה בטיחות בסביבת עבודה

ממונה בטיחות ייבחר בידיעה כי הוא מגיע ממקור מוסמך כמו למשל פיקוח או משרד העבודה. מצאתם אחד כזה? וודאו כי הוא מבין ומעורב לא מעט בהתפתחות התעשייתית, הבנת הסיכונים ולמידתם במהירות. זה חשוב כי אם תפנו אל ממונה בטיחות חדש בתחום ספק אם יוכל להציג לכם אסטרטגיה של בטיחות ומקצועיות בארגון שלכם.

בשנת 1954 ועל פי חוק ארגון ופיקוח על העבודה נקבע כי ארגון או מפעל שבו מועסקים יותר מחמישים עובדים ימנה לו ממונה בטיחות מיומן. כאמור, ממונה הבטיחות אשר ייבחר לתפקיד יתמנה על ידי המעסיק, ייקח אחריות מלאה על יישום הבטיחות ובגדול יידרש לצפות את הנזקים בזמן הקצר ביותר וכך למגרם במטרה להציל את לרבות חיי האדם.

בנוסף ממונה בטיחות אשר ייבחר לתפקיד יידרש להראות ידע ובקיאות בייעוץ להנהלת החברה בכל הקשור לחוקים ותקנות. כמו כן יידרש לבצע סקרי סיכונים וכך למנוע ולמזער מפגעים מסוכנים.

הממונה יידרש לתת דרש על התקני הבטיחות ובו זמנית לשמש דוגמא בהתאם. במקביל ייבנה הממונה תוכניות הדרכה, יחקור נסיבות ובעיות ויכין נהלי עבודה ודוח המציין בצורה ברורה את הסיכונים הקיימים והדרישה למגרם. היקף משרתו של ממונה בטיחות ייקבע על פי רמות הסיכון ועל פי קריטריונים שנקבעו מראש על ידי מפקח העבודה הראשי.

בסיכומו של דבר ועל פי חוק מסתמן כי עבודה ללא ממונה בטיחות הינה בלתי אפשרית בפרט כשמדברים על ארגון המונה מעל 50 עובדים. כאמור, במצב בו מועסקים יותר מ50 עובדים  מחויב כל ארגון/ מוסד או מפעל להעסיק ממונה בטיחות שיודע, רוצה ויכול למגר נזקים וסכנות והכי חשוב לשמור על סביבת עבודה נכונה ותקינה על כל המשתמע מכך.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf