output_Jrux8O

לקראת הקיץ – השפעת השריפה על ערך הרכוש

לקראת הקיץ – השפעת השריפה על ערך הרכוש

הקיץ בישראל יבש וחם, העשב הירוק שצומח בחורף והפרחים המכסים את השדות באביב הופכים לשטיח צהוב ודליק, שריפות קוצים אינם מחזה נדיר, לעיתים די בבדל סיגריה שלא כובה כראוי על מנת להצית שריפה העלולה להסב נזק לרכוש. ימים מועדים לפורענות במיוחד, ככל שהדבר נוגע לשריפות בקיץ, הם כאלה בהם נושבות רוחות ערות, רוח כזו בכוחה ללבות להבות ולהאיץ את התפשטות האש.

כוחות הכיבוי מודעים היטב לאתגרים שמביאה עימה העונה החמה, הם נערכים בהתאם ומצליחים כל שנה מחדש למזער את הנזק עד כי אבידות בנפש הם עניין נדיר מאוד. מבחינת נזק לרכוש, שמאי רכוש נדרשים בימי הקיץ לתת מענה לצורך בהערכת נזקי שריפות כך שמי שרכושם ניזוק בשריפה יוכלו לתבוע ולקבל פיצוי הולם מחברת הביטוח או גורמים אחרים (למשל האחראים, במעשה, במחדל או ברשלנות, לפרוץ השריפה). 
בפסקאות הבאות תוכלו לקרוא עוד על מאפייניהם של נזקי שריפות ומרכיבים שונים ששמאי רכוש נדרש לקחת בחשבון בבואו לקבוע היקף הנזק.

נזק ישיר ועקיף

נזק לרכוש הנגרם כתוצאה משריפה אינו מורכב רק מפריטי מיטלטלין, חלקי מבנה או מערכות בו אשר ניזוקו באופן ישיר מן הלהבות. שריפה מטבעה שהיא גורמת גם לנזק עקיף רחב היקף, כך למשל כתוצאה מעשן וגזים הנפלטים, עושים דרכם למרחק ניכר עם הרוח ונספגים בוילונות, רהיטים, ביגוד ועוד עד שהם הופכים אותם לבלתי ראויים לשימוש.
שמאי רכוש המתמחה גם בהערכת היקף נזקי שריפות יודע לקבוע עד איזה מרחק ממוקד האש עשוי להתגלות נזק. השמאי יבצע סקר מקיף עבור לקוחותיו ויבחן אם וכמה נזק נגרם לכל פריט רכוש בבעלותם אשר מצוי בתוך הרדיוס הרלוונטי.

נזק מיידי וכזה העשוי להתגלות זמן רב אחרי השריפה

אתגר נוסף עימו מתמודדים שמאי רכוש בבואם לקבוע סכום לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכוש כתוצאה משריפה הוא שייתכנו נזקים אשר יתגלו רק לאחר חלוף זמן רב. כך למשל, מערכות חשמל שנחשפות לחום גבוה עשויות לפעול כשורה תחילה, אולם רכיבים בהן עלולים לפתח עם הזמן תקלות כתוצאה מבלאי מואץ, לעיתים יש צורך לבצע שיפוץ רחב היקף גם במערכת אשר, לכאורה, היא תקינה לחלוטין ולו רק כדי לוודא שהיא בטוחה לשימוש.

לא כל שמאי רכוש מתאים להערכת נזקי שריפה, ישנם שמאים העוסקים בעיקר בתחומים אחרים, כגון נזקי מים, הערכת שווי רכוש לצרכי ביטוח ועוד. רק שמאי רכוש לו ניסיון מוכח בהערכת היקף נזקי שריפה יידע לערוך דו"ח מפורט אשר יתמוך בסכום הפיצוי הראוי. 
במקרים של תביעת פיצוי מחברת ביטוח חשוב מאוד לא להסתפק בחוות הדעת של שמאי הרכוש של החברה, יש לפנות גם לשמאי אשר יבצע הערכה מטעמכם כדי להיות בטוחים שאכן משולם לכם מלוא סכום הפיצוי המגיע לכם.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf