output_Jrux8O

למ"ס: רמת גן נמצאת במקום הראשון במכירת דירות חדשות

למ"ס: רמת גן נמצאת במקום הראשון במכירת דירות חדשות

כ-1,600 דירות חדשות נמכרו בעיר ב-2019

העיר רמת גן נמצאת במקום הראשון במכירת דירות חדשות בשנה החולפת. כך עולה מדירוג הערים בישראל שבהן נמכרו הכי הרבה דירות חדשות בשנת 2019 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדירוג כולל 27 ערים מובילות שבהן נמכרו 500 דירות ויותר בשנה החולפת. את הדירוג מובילות הערים רמת גן, הרצליה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע, וסוגרת את הרשימה העיר רעננה.

לפי ניתוח של נתוני הלמ"ס שבוצע בארגון קבלני דן, בעיר רמת גן נמכרו 1,583 דירות חדשות בשנת 2019, לעומת 668 דירות חדשות שנמכרו בעיר בשנת 2018 – זינוק חד של פי 2.4.

לדברי רן בן אברהם, המשנה למנכ"ל צמח המרמן הבונה עם החברות אשדר ואזורים את פרויקט קריניצי החדשה "נתוני הלמ"ס מראים באופן ברור כי רמת גן היא העיר המבוקשת ביותר בישראל בשנה החולפת. העיר עוברת תנופת פיתוח מואצת והיא צפויה לקלוט בשנים הקרובות עוד אלפי משפחות חדשות, כמו גם עסקים רבים ומשרדים. יחד עם זאת, בעיר כמעט ואין פרויקטים חדשים, ועיקר הבניה החדשה היא במסגרת התחדשות עירונית. כך שניתן להניח שההיצע לא יוכל לענות על הביקושים הגבוהים לדירות בעיר".

לדברי אברהם להב, יו"ר ארגון הקבלנים מחוז דן, "הנתונים מצביעים על מכירות גבוהות ברמת ארצית וברמת גן בפרט – ככל הנראה הודות להבשלה והתקדמות של פרויקטים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן וכמובן בהתחדשות עירונית. על הממשלה החדשה שתיבחר להמשיך ולקדם את ענף הנדל"ן כדי לסייע לפתרון מצוקת הדיור של צעירים רבים: את ההתחדשות העירונית על-ידי שחרור חסמי בירוקרטיה והגברת קצב האישורים במוסדות התכנון, ואת הבנייה החדשה על-ידי שחרור קרקעות מדינה ופרסום מכרזים לדיור לכלל האוכלוסיה בשוק החופשי ולאו דווקא רק לזכאי מחיר למשתכן".

דירוג הערים עם הביקוש הגבוה ביותר לדירות חדשות לשנת 2019 שפירסמה הלמ"ס הצביע על זינוק חד במכירת דירות חדשות בכל הארץ. כך, לפי הלמ"ס בכל 2019 נמכרו בישראל כ-32.5 אלף דירות חדשות, זינוק של כ-41% לעומת כ-23 אלף דירות חדשות שנמכרו בכל 2018 ורמת שיא של שני עשורים. בדצמבר בלבד נמכרו 3,612 דירות, 44% יותר מאשר בדצמבר 2018.

צילום: פרויקט קריניצי החדשה של החברות צמח המרמן אזורים ואשדר  |  צילום: עידן גור

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf