output_Jrux8O

ליעד אילני עולה מדרגה במאבק הצהרונים

ליעד אילני עולה מדרגה במאבק הצהרונים

חבר מועצת העיר ליעד אילני עולה מדרגה במאבקו בעלויות הצהרונים ברמת גן והעלה עצומה תחת הקמפיין לא יותר מ-650 ש״ח. בפוסט ישיר להורים בחשבון הפייסבוק שלו קורא אילי להורים לחתום על עצומה להפחתת עלות הצהרונים.

בפוסט מפרט אילני את עיקרי הסיבות למאבק וסוקר את התנהלות הנהלת העיר ובראשה ראש העיר.

לאלה מכם שלא נחשפו לפוסט של אילני:

״יצאנו למאבק צודק, שעניינו הפחתת הנטל הכספי הכבד הרובץ על כתפי המשפחות הצעירות ברמת-גן.
מדובר במאבק חשוב של המשפחות הצעירות, אך לא פחות מכך זה מאבק אסטרטגי עבור העיר רמת-גן, שצריכה לראות בשמירה על משפחות צעירות ובמשיכת נוספות, מנוף חשוב ביותר להתפתחות העיר.
עיר כרמת-גן, אם לא תהיה אטרקטיבית למשפחות צעירות, תלך ותדרדר.

wqvqhabfqnqephhpjx5q

החלטת ראש העירייה וחבריו להנהלת העיר מבטאת אמנם כניעה למאבק שהובלנו, אך הדרך בה הם בחרו להתמודד עם הנושא מקוממת.
בפני הנהלת העיר עמדו שתי אפשרויות:

1. ללמוד את הנושא לעומק ולהסכים עם המאבק, תוך הבנת המשמעות האסטרטגית לעתיד העיר.
2. להתנגד למאבק ולהסביר מדוע.

הנהלת העיר בחרה בדרך השלישית – לחשב מה יהיה מחיר סתימת הפיות להורים, להשתיק את הרעש הציבורי ולא להתעכב ולו לרגע אחד על דיון מהותי, שעוסק בעתיד המשפחות הצעירות ובמשמעות האסטרטגית של החלטה לגביהם על עתיד העיר.

אין זה מקרי, אלא תמונת הראי של דרך ההתנהלות של עיר ללא הנהגה, ללא חזון, שכיבוי שריפות הוא היעד המרכזי של פרנסיה. כך מתנהלת הנהלת העיר עם הרחובות המלוכלכים וכך עם התשתיות הקורסות.

וכשהאסטרטגיה שמובילה את ראש העירייה וחבריו להנהלה היא כיבוי שריפות ותו לא, מה הפלא שהתוצאה היא הפחתה של 10 ש"ח בלבד במחירי המועדוניות והצהרונים בשנת הלימודים הנוכחית?
הרי בשנת הלימודים הקודמת המחיר היה 990 ש"ח והשנה עלה ל 1040 ש"ח – ללא שינוי באיכות או במתן השירות, כך שהבשורה שלהם על המחווה מצדם, על המחיר החדש של 980 ₪, מבטאת הפחתה של 10 ₪ בלבד ומהווה מעילה באמון, זלזול במשפחות הצעירות והצגת סדר יום אישי במקום ציבורי, חינוכי.

אך סדר יום אישי זו השיטה שלהם והיא ממשיכה – ראש העירייה ממנה סמנכ"ל שלישי לעירייה (כאשר עד לכניסתו לתפקיד כיהן אחד) ועוד מאות משרות (שבחלקן הגדול מיותרות) למקורביו וחבריו להנהלת העיר מאפשרים לו להתנהל לפי סדר העדיפויות המקולקל הזה. משרות חדשות מקופת העיר לא משפיעות לטובה על איכות החיים של התושבים, אך תקציב להפחתת הנטל הרובץ עלינו המשפחות הצעירות, דווקא כן.

נבחרי ציבור חייבים להתנהג ביראת כבוד עם הארנק הפרטי של הציבור, של המשפחות הצעירות.
נמשיך להיאבק עד ששכר הלימוד יעמוד בקריטריונים עליהם הצביעה כנסת ישראל.

מיד לאחר חזרת הכנסת למושב הקיץ בכוונתי ליזום דיון בנושא.
ב 16/55 אארח את יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת, ח"כ רחל עזריה, למפגש משפחות צעירות ברמת-גן, בו נשוחח על המשך המאבק המשותף שלנו, כנסת-מוניציפלי, להפחתת מחירי המועדוניות והצהרונים.

המאבק ממשיך – 650 ש"ח, לא יותר!״

לחתימה על העצומה>> https://www.atzuma.co.il/650max

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf