output_Jrux8O

המדריך המקיף לאיך ניתן להוציא דרכון ספרדי למגורשי ספרד

המדריך המקיף לאיך ניתן להוציא דרכון ספרדי למגורשי ספרד

הקשר של היהודים לספרד התברר כפתלתל מאוד לאורך ההיסטוריה. בשל תהפוכות הזמנים, הארץ שבעבר גירשה את היהודים (גירוש ספרד) החליטה כיום להקל ולהעניק אזרחות ליוצאי ספרד. איך אפשר להוציא דרכון ספרדי למגורשי ספרד ומי בדיוק זכאי? מדריך מקיף שעושה לכם סדר.

קשר היסטורי לספרד ועץ המשפחה שלכם

הדבר הראשון שצריך יהיה להוכיח לצורך קבלת דרכון ספרדי הוא קשר היסטורי לספרד. בשנת 1492 גורשו מספרד אין ספור יהודים, משפחות שלמות על הגברים, הנשים והטף. כל מי שלא הסכים להתנצר, נאלץ לעזוב. דרך טובה להוכיח קשר היסטורי לספרד של אותם הימים תהיה הכנה של עץ משפחתי (גניאולוגי). מדובר בעצם בפירוט של השושלת המשפחתית, מתקופת הגירוש ועד היום. אך גם אם חסרים פרטים מסוימים, ניתן להתגבר על כך.

תעודות לידה, אישורי עליה ושמות משפחה

בין המסמכים הנוספים שיכולים לסייע בהוכחת הקשר והזכאות לדרכון ספרדי ניתן לציין למשל תעודות לידה ואישורי עליה. גם מסמכים כמו כתובה מחתונת ההורים או של בת משפחה קרובה אחרת יכולים להועיל. הרבה פעמים יגיש מבקש הבקשה באמצעות עורך דין מטעמו מסמכים נוספים כגון תמצית רישום ממשרד הפנים ותרגומי מסמכים נוספים, לשפה הספרדית. כל מסמך שיעיד על שם משפחה המקושר עם קהילת יהדות ספרד יוכל לעזור. ידועה כיום רשימה מאוד ארוכה של שמות משפחה אופייניים. אלה שמות משפחה שלא היו מקובלים בקהילות אחרות אלא ייצגו רבים וטובים מן הקהילה היהודית של לפני הגירוש.

דרכים נוספות להוכחת קשר וזיקה לספרד

טיפול בהגשת בקשה לדרכון ספרדי מלווה בדרך כלל בעורך דין כמייצג. עורך הדין הבקיא בפרוצדורת מתן האזרחות ממלא עבור הלקוח את הבקשה ומצרף את המסמכים התומכים. קיימות לא מעט דרכים שיכולות לסייע להוכחת קשר וזיקה לספרד. הדברים מתחילים למשל בספר עתיק בבעלות המשפחה, שמעיד על שורשים יהודיים ספרדיים. אפשר להמשיך עם כתובה מקורית או עם העובדה שבמשפחה דיברו בלדינו. גם קהילות יהודיות מוכרות בספרד עשויות לסייע בביסוס הקשר ההכרחי עם המדינה, כך שניתן יהיה לעמוד בתיקוני חוק האזרחות הרלוונטיים ליהודים. אפילו תשמישי קדושה משפחתיים, בעלי הקשר ספרדי יש בהם להועיל וכן פריטי לבוש משפחתיים אותנטיים, בצילומים ישנים.

האם צריך לדעת ספרדית?

לצורך הוצאת דרכון ספרדי וקבלת אזרחות, יש למלא את הבקשה בספרדית. ניתן להגיש בקשה מקוונת אולם לרוב, מי שיטפל בכך יהיה עו"ד המתמחה בהגשת בקשות מסוג זה מאז 2015 (אז חל השינוי הרלוונטי לגבי אזרחות ליהודים). בספרד, נקבע כי מועמד לקבלת אזרחות צריך להוכיח איזו שהיא זיקה גם לספרד של ימינו. כלומר, לצורך קבלת הדרכון יש לעבור מבחן שפה ותרבות. בישראל מקיימים קורסים בספרדים ברמה טובה, המאפשרים לעבור את הבחינה ללא קושי. מרגע שמקבלים את הדרכון, ניתן להגיע לאירופה, כאזרחים אירופאים לכל דבר.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf