output_Jrux8O

האשמה חמורה בתפירת מכרזים בעיריית רמת גן

האשמה חמורה בתפירת מכרזים בעיריית רמת גן

חבר מועצת העיר עו"ד רועי ברזילי מאשים כי עיריית רמת גן פרסמה מכרז לתפקיד 'מנהל אגף הנכסים' בעירייה וכי התפקיד יועד מראש לנורית דיין המשמשת כיום כמנהלת מחלקת נכסים וסגנית מנהל האגף. תגובת עיריית רמת גן:"טרם הוגשו מועמדויות למכרז. בית הדין הצביע על אי ניקיון כפיו של ברזילי". חבר המועצה רועי ברזילי :"המכרז לתפקיד מנהל אגף הנכסים מכור".

מועצת העיר עו"ד רועי ברזילי טוען כי מכרז שפרסמה העירייה לתפקיד מנהל אגף הנכסים העירוני "נתפר" וכי מי שתזכה בו היא סגנית מנהל האגף, נורית דיין.

בפוסט שפרסם כותב ברזילי: "המכרז מכור, לא משנה כמה קליברים יגישו מועמדות לתפקיד תבחר נורית דיין.הבחירה בנורית דיין היא לא אולי, אלא בטוח. אני מרשה לעצמי להיות כל כך בטוח בזה עוד לפני שהמועמד הראשון הגיש, פשוט כי ככה זה. זה מה שיהיה בדיוק, הכל מוכן ומוזמן מראש ולפי המידות הנכונות עוצב המכרז".

ברזילי עתר בעבר כנגד מינויה של מנהלת המחלקה כיום בטענה שהמכרז היה תפור למידותיה וכי נעשו מהלכים לא תקינים לגרום למתמודדים אחרים לפרוש. עתירתו זו נדחתה בבית המשפט שאישר את מינויה של מנהלת המחלקה.

"צר לי על עשרות מועמדים מוכשרים שיגישו מועמדות ויבזבזו מזמנם ומכספם, כדי לגשת למכרז שהתוצאה בו ברורה מראש. החץ נורה כאשר מינו אותה ״זמנית״ למ״מ וכעת נותר לעירייה לסמן את המטרה. למען הסר ספק אין שום סיבה הגיונית, ציבורית או ארגונית להקים ממחלקה של 6-7 עובדים – אגף, הדבר נועד לכשעצמו להצדיק את תנאי השכר המצופים".הוסיף ברזילי.

בהמשך הגיב ברזילי לפונים והעלה טענות נוספות לפיהן: "בתקופת מנהלת הנכסים הנוכחית העירייה הפסידה מליונים על הסכם רשלני שנחתם בבית גיבור ספורט שקיבע את הזכויות של העירייה בכל הבניין על 5.5 במקום למעלה מ 10% ".

מעיריית רמת גן נמסר בתגובה:

"המכרז למשרת מנהל/ת אגף הנכסים פורסם כמכרז פנימי וטרם הוגשו מועמדויות. בתום ההליך ייבחרו המועמד או המועמדת הראויים ביותר.
בעניין נורית דיין בוחר מר ברזילי לשים יריבות אישית לפני המקצועיות – ובעניין זה בית הדין כבר הצביע על אי ניקיון כפיו .לראייה: רק לפני שבוע התביעה כנגד מינויה של הגברת דיין נמחקה על ידי בית הדין הארצי לעבודה"

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf