output_Jrux8O

איך בוחרים עורך דין לחברת ביטוח?

איך בוחרים עורך דין לחברת ביטוח?

לכולנו יש פוליסות ביטוח מסוגים שונים: ביטוח חיים, מחלות קשות, בריאות, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, תלמידים, תאונות אישיות, מנהלים, דירה רכוש ועסק ועוד. כולם משלמים את הפרמיות שלהם בזמן, בהנחה שכאשר יזדקקו לחברת הביטוח, זו תשלם להם על סמך ההתמדה שלהם בתשלומים וזכויותיהם עפ"י הפוליסות.

אבל אליה וקוץ בה, מה שנראה כמו הבטחה והסכם, מופר לרוב ומדי יום ע"י חברות הביטוח בתואנות שונות. הפרקטיקה שלהן היא לא לשלם, לשלוח את המבוטחים שלהם לתבוע אותם, ולנסות להתחמק מתשלום בכל מחיר. הם כבר ימצאו פרצות, רמיזות, חוסר התאמה. יטרטרו את המבוטחים שלהם בלך ושוב, ידרשו מהם עוד ועוד ראיות והוכחות ומסמכים, ובסוף עוד ידרשו מהם לפצות אותם על הזמן שהם בזבזו להם, אין גבול לתובענות ולבוטות של חברות הביטוח.

הדבר היחידי שיכול לעזור למי שרוצה לקבל את זכויותיו בתוקף פוליסת ביטוח שיש לו, היא רק ע"י שכירת שירותיו של עורך דין לחברת ביטוח. רק הוא עם ניסיונו והידע שלו, יכול להתייצב מולם ולשמור על הזכויות שלכם.

דחייה של תביעות ביטוח- עורך דין לחברת ביטוח!

ידוע הוא כי חברות ביטוח דוחות תביעות של מבוטחים, בטענה הכי פופולרית והיא- אי גילוי, כלומר שהמבוטח לא העביר לה מידע אמתי על עצמו בזמן עשיית הפוליסה. פעמים רבות דוחות חברות הביטוח תביעות בטענות ופרשנות שהם רוצים לתת לחוקים, כדי לא לשלם למבוטחים שלהם. האינטרס שלהן הוא תמיד לשלם כמה שפחות. זו הסיבה שהן לא מציינות במכתב הדוחה את התביעה הוראות של המפקח על הביטוח. ההוראות המפורשות שלו כפי שמסביר עורך דין לחברת ביטוח, כי חייב להיות קשר בין מקרה הביטוח לבין אי הגילוי, כדי לדחות תביעה כדין. הרבה פעמים מנצלות חברות הביטוח את חוסר הידע של המבוטחים שלהם, ודוחות את התביעות בטענה זו.

תביעות לכיסוי לאחר מוות- מה עושות חברות הביטוח?

כדי לדחות את התביעות נגד חברות הביטוח למשל במקרה של תביעה לכיסוי מוות, כאשר אדם למשל נפגע בתאונת עבודה ונפטר,  אבל היה גם חולה סרטן והצהיר שהוא בריא, כמובן שאין שום קשר בין סיבת המוות שלו לבין מחלת הסרטן (והיא יכולה להיות גם כזו שלא הורגת), אבל חברת הביטוח תוציא את התיק הרפואי שלו ותגלה שהוא היה חולה סרטן גם כאשר עשה את הפוליסה והצהיר שהוא בריא ותקשור את סיבת המוות לאי הגילוי, למרות שברור הוא שהוא נפטר מהתאונה שאירעה לו ולא מהסרטן.

במקרה כזה חייבים לשכור את שירותיו של עורך דין לחברת ביטוח.

לחצו כאן לפרטים אודות עורך דין רונן אבניאל.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf