output_Jrux8O

אושרה תוספת קומה בפרויקט הריסה ובניה בניגוד לעמדת העירייה

אושרה תוספת קומה בפרויקט הריסה ובניה בניגוד לעמדת העירייה

ועדת הערר המחוזית תל אביב קיבלה לאחרונה ערר שהגישה החברה היזמית טל בר באמצעות עורכות הדין ענת בירן ו אינה טל  ביחס לפרויקט הריסה ובניה מכוח תמ"א 38, ברחוב משה דיין ברמת גן , והחליטה לאשר קומה נוספת מעבר למספר הקומות שאישרה הוועדה המקומית.

העוררת הגישה בקשה להיתר בנייה לפרויקט הריסה ובניה מכוח תמ"א 38 ברחוב משה דיין 36 ברמת גן, במסגרתו ייהרס בנין בן 3 קומות עם 12 יח"ד ובמקומו יבנה בניין עם 10 קומות ו-36 יח"ד. הועדה המקומית אישרה ליזם רק 9 קומות עם 32 יח"ד.

חברת טל בר לא התייאשה והגישה ערר לוועדת הערר המחוזית ת"א באמצעות עורכת הדין ענת בירן ועו"ד אינה טל על החלטת הועדת המקומית בטענה, שתוספת הקומה המבוקשת אינה חורגת מהמותר ותואמת את תוכנית האב שאישרה הועדה המקומית עצמה לשכונת הבילויים, המהווה את המדיניות לפיתוח השכונה ולמימוש תוכניות התחדשות עירונית. עוד נטען שהועדה המקומית החליטה על צמצום קומה באופן אוטומטי כפועל יוצא של צמצום מס' יח"ד מ 36 ל 32 ללא כל נימוק ובניגוד לעמדת מהנדס העיר.

ועדת הערר החליטה לקבל את הערר ולהתיר בניית קומה נוספת כלומר בניין עם 10 קומות. "במצב התכנוני התקף כיום ובהתאם לקבוע בתמ"א 38 תיקון 3א' אין צורך באישור הקלה לצורך תוספת קומה ועל כן ניתן להתיר את הבקשה". נכתב בהחלטה "בנסיבות בהן היקף השטחים אינו חורג מהמותר, נסיבות בהן מס' הקומות המבוקש תואם את תוכנית האב, נסיבות בהן מס' הקומות משתלב היטב עם הסביבה ומותאם לרחוב משה דיין, הן נסיבות המצדיקות תוספת קומה "

לדברי עו"ד ענת בירן: " לא ברור מדוע הועדה המקומית של עיריית רמת גן לא נצמדת לתוכנית האב שהיא עמלה עליה ועל בסיסה יזמים מגישים תוכניות לאישורה. יזמים רבים משקיעים זמן וכסף בהכנת תוכניות שתואמות את דרישות העירייה לבסוף מוצאים עצמם בבתי משפט מבקשים את מה שהעירייה קבעה ותואם את מדיניותה בתחום ההתחדשות העירונית. התחדשות עירונית והגדלת היצע הדירות  בכלל ובפרט בעיר רמת גן הוא קריטי וחשוב מאד לעיר ויש לעודד אותה ".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf