output_Jrux8O

אופוזיציה לוחמת ! ככה כן בונים חומה

אופוזיציה לוחמת ! ככה כן בונים חומה

ביום ראשון בשעה 08:30 בבוקר התייצב חבר מועצת העיר עורך הדין רועי ברזילי (הצעירים) להגיש בקשה לצו מניעה ועתירה מינהלית כנגד העירייה בשם כלל חברי האופוזיציה בעיר. ברזילי עמל על ריכוז החומר המשפטי, החתמת נותני התצהירים ומייצג את האופוזיציה בעתירה.

לטענת חברי האופוזיציה, ראש העירייה ויו"ר המועצה פעלו בניגוד לפקודת העיריות בעת שקבעו פעמיים ישיבות המשך לישיבות מועצת העיר בשעות הבוקר (10:00) במטרה למנוע מחברי המועצה להיות נוכחים בעת קבלת החלטות הרות גורל לניהול העירוני.

נכון לכתיבת שורות אלה בית המשפט דחה את בקשת חברי האופוזיציה להזזת מועד הישיבה שנקבעה לשעות הבוקר היום (שני) אך דרשה מהעירייה לתת מענה תוך 7 ימים. צפויות התפתחויות.

זוהי העתירה השניה שמגישים חברי אופוזיציה כנגד העירייה ונראה שמגמה זו צפויה ללכת ולהתעצם בחודשים הקרובים עת מתקרב מועד הבחירות הקרובות.

חברי המועצה ציינו בפני בית המשפט כי בפעם הקודמת שנעשה ה"תרגיל הזה" התקבלו החלטות בנוכחות מעט מאד חברי מועצה בלא ביקורת בלא שאלות ובתוך 32 דקות הסתיימה ישיבה שבה התקבלו שלל החלטות כספיות משמעותיות וכן הוארכה כהונת היועמ"ש של העירייה מעבר לגיל פרישה, אותו יועמ"ש שהיסס ולבסוף אישר את עצם קיום הישיביה בשעה 10:00 בבוקר.

הישיבה בחמישי האחרון הוארכה מעבר זמן הרגיל וכלל חברי האופוזיציה גילו אחריות כלפי הניהול העירוני והסכימו להאריכה ככל הנדרש אך יו"ר המועצה שמואל לרמן בעצה אחת עם ראש העיר החליטו להפסיק את הישיבה להמשיכה היום (שני 3.7.2017) בשעה 10:00 בבוקר כאמור.

על הפרק אישור כ- 120 שינויים תקציביים וכן אישור תקציבי התמיכות בשעור של כמעט 10 מליון ש"ח וכן אישורי השכרות נכסים ומינוייים לועדות העירוניות השונות.

 

מערכת רמת גן פור יו תעקוב אחר ההיענות בישיבה מחר לאור הנסיון מהישיבה הקודמת שהתקיימה בשעות הבוקר בה נכחו כ-10 חברי מועצת עיר בלבד.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf